Beijing Prostar International Electric Co., Ltd.

Beijing Prostar International Electric Co., Ltd.

8B, Unit 1, Building 2, No. 2, Landianchang East Road, Jinyuan Times Business Center, Haidian District
+86 10 88861981
중국 China.png

직원 정보

직원수
320

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정
공율범위(Wp):
230-310

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
인버터, 배터리, 컨트롤러
배터리
카테고리:
독립형
배터리기술:
GEL, AGM
컨트롤러
기술 유형
MPPT, PWM
인버터
독립형, 하이브리드
이미 파악된 판매상의 수량
컨트롤러 4 판매업체

제품

인버터

 • PNFG
  2 ~ 3 kW 하이브리드
 • PRNS-TC
  -- kW 독립형

에너지 저장 시스템

 • PR121000
  납산 (AGM)
 • PR28000
  납산 (AGM)
 • PR26000
  납산 (AGM)
 • PR12-200D
  납산 (AGM)
 • PR12-150D
  납산 (AGM)
 • PR12-100D
  납산 (AGM)
 • PR12-90D
  납산 (AGM)
 • PR12-40D
  납산 (AGM)
 • PR122600
  납산 (AGM)
 • PR122000
  납산 (AGM)
 • PR121500
  납산 (AGM)
 • PR642
  납산 (AGM)
 • PR12650
  납산 (AGM)
 • PR12400
  납산 (AGM)
 • PR12330
  납산 (AGM)
 • PR6100
  납산 (AGM)
 • PR645
  납산 (AGM)
 • PR670
  납산 (AGM)
 • PR12260
  납산 (AGM)
 • PR6120
  납산 (AGM)
 • PR1212
  납산 (AGM)
 • PR1219
  납산 (AGM)
 • PR1223
  납산 (AGM)
 • PR1232
  납산 (AGM)
 • PR1245
  납산 (AGM)
 • PR1270
  납산 (AGM)
 • PR1290
  납산 (AGM)
 • PR12120
  납산 (AGM)
 • PR12180
  납산 (AGM)
 • PR12-40DG
  납산 (젤)
 • PR12-65DG
  납산 (젤)
 • PR12-80DG
  납산 (젤)
 • PR12-100DG
  납산 (젤)
 • PR12-120G
  납산 (젤)
 • PR12-150DG
  납산 (젤)
 • PR12-200DG
  납산 (젤)
 • PR12-260DG
  납산 (젤)

판매업체

최신업데이트