Changzhou Almaden Co., Ltd.

Changzhou Almaden Co., Ltd.

No. 639, East Road, Qinglong, Tianning Dt., Changzhou, Jiangsu
Click to show company phone
중국 중국

직원 정보

직원수
1,500
유용한 연락처
Contact Face
Almaden
Contact Face
Yuhua Yu

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
175-330
고효율 결정
PERC, 양면형
공율범위(Wp):
295-450
제조
OEM

제품

솔라패널

 • SEAC40T 195-21...
  195 ~ 210 Wp 단결정
 • SEAC50T 255-27...
  255 ~ 270 Wp 단결정
 • SEAC40T 190-20...
  190 ~ 205 Wp 단결정
 • SEAC50T 240-25...
  240 ~ 255 Wp 단결정
 • SHAB120T/W 330...
  330 ~ 345 Wp 양면형
 • SHBB120T/W 330...
  330 ~ 345 Wp 양면형
 • SHBB120T/W 355...
  355 ~ 370 Wp 양면형
 • SEAB60T 295-31...
  295 ~ 310 Wp 양면형
 • SEAB72T 360-37...
  360 ~ 370 Wp 양면형
 • SHBB144T/W 435...
  435 ~ 450 Wp 양면형
 • SHAB120T/W 355...
  355 ~ 370 Wp 양면형
 • SEAC72W 355-36...
  355 ~ 365 Wp PERC
 • SEAC60W 295-30...
  295 ~ 305 Wp PERC
 • SHBC144T/W 435...
  435 ~ 450 Wp PERC
 • SHBC120T/W 355...
  355 ~ 370 Wp PERC
 • SHAC120T/W 355...
  355 ~ 370 Wp PERC
 • SHBC120T/W 330...
  330 ~ 345 Wp PERC
 • SHAC120T/W 330...
  330 ~ 345 Wp PERC
 • SEAP60W 265-27...
  265 ~ 275 Wp 다결정
 • SEAP50T 220-22...
  220 ~ 225 Wp 다결정
 • SEAP40T 175-18...
  175 ~ 180 Wp 다결정
 • SEAP72W 320-33...
  320 ~ 330 Wp 다결정

판매업체

사우디아라비아

이 브랜드를 사용한 설치업체

도미니카공화국
아랍에미리트
요르단

비즈니스 상세 정보

원자재유형
투명패턴글라스, AR 코팅글라스