CSG PVTech Co., Ltd.

CSG PVTech Co., Ltd.

CSG Green Energy lndustrial Park, Machong, Dongguan, Guangdong
Click to show company phone
중국 China.png

직원 정보

직원수
1,000
유용한 연락처
Contact Face
John Lee

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
250-345
고효율 결정
양면형
공율범위(Wp):
245-265
모회사
CSG Holding Co., Ltd.

제품

결정실리콘

 • CSGAAAS2-60 (M...
  280 ~ 310 Wp 단결정
 • CSGAAAS2-72 (M...
  350 ~ 375 Wp 단결정
 • CSGAAAS2DG-60 ...
  270 ~ 295 Wp 단결정
 • 225 / Wp
  CSGAAAS2-36 (M...
  165 ~ 190 Wp 단결정
 • 225 / Wp
  CSGAAAS2-48 (M...
  225 ~ 250 Wp 단결정
 • CSGAAAS2-54 (M...
  255 ~ 280 Wp 단결정
 • 【158.75】CSGxxx...
  390 ~ 405 Wp 단결정
 • 【158.75】CSGxxx...
  325 ~ 340 Wp 단결정
 • 【158.75】CSGxxx...
  315 ~ 330 Wp 단결정
 • 【158.75】CSGxxx...
  380 ~ 395 Wp 단결정
 • CSGAAAM2-60 (P...
  260 ~ 290 Wp 다결정
 • CSGAAAM2-72 (P...
  310 ~ 340 Wp 다결정
 • CSGAAAM2DG-60 ...
  255 ~ 280 Wp 다결정
 • CSGAAAM2-36 (P...
  155 ~ 180 Wp 다결정
 • CSGAAAM2-48 (P...
  205 ~ 230 Wp 다결정
 • CSGAAAM2-54 (P...
  230 ~ 255 Wp 다결정

판매업체

나이지리아

이 브랜드를 사용한 설치업체

나이지리아

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정
모회사
CSG Holding Co., Ltd.

제품

솔라셀

 • 118 / Wp
  CSG-MM156-5BBS...
  다결정
 • 154 / Wp
  CSG-SL156-5BBS...
  다결정