ShanDong Jieyang New Energy Co., Ltd.

ShanDong Jieyang New Energy Co., Ltd.

회사 페이지: panel application
No.5888 Dongfanghong Road, Dezhou, Shandong
+86 534 5045999
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

제품유형
정원등(중등고도), 장식등(예,야광봉), 정원등(2미터초과), 가로등, 경관등, 냉각송풍기 캡, 살충장치 (예,모기), 교통신호등, 일반경고등