Yidu Sunnyworld Solar-Energy Co., Ltd.

Yidu Sunnyworld Solar-Energy Co., Ltd.

회사 페이지: panel application
Shilipu Pioneer Park, Lucheng Town, Yidu, Hubei
+86 717 4826185
중국 China.png

직원 정보

직원수
500
유용한 연락처
Contact Face
Ewan

비즈니스 상세 정보

제품유형
휴대용 판넬시스템, 정원등(중등고도), 가로등, 제등, 손전등, 교통신호등
모회사
Yidu Sunnyworld Solar-Energy Co., Ltd.
최신업데이트
2018. 8. 13.