Qingdao Xiang Guang PV-SA Technology Co., Ltd.

Qingdao Xiang Guang PV-SA Technology Co., Ltd.

회사 페이지: panel application
166-32, Beichuan Industrial Park, Xining, Qinghai
+86 971 2811118
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

제품유형
휴대용 판넬시스템, 가정용 전원 시스템, 정원등(중등고도), 가로등, 간판등
최신업데이트