Zhuhai Super Bright New Energy Limited

Zhuhai Super Bright New Energy Limited

No.9, 6th Xingwan Road, Hongwan, Zhuhai, Guangdong
+86 756 3950601
중국 China.png

직원 정보

직원수
1,000

비즈니스 상세 정보

제품유형
수상등, 기둥머리등, 잔디등(못형), 장식등(예,야광봉), 정원우산등, 정원등(2미터초과), 가로등, 탁상등, 문패, 벽등, 안전등(운동탐색)
최신업데이트