Qingdao Conet Technologies Co., Ltd.

Qingdao Conet Technologies Co., Ltd.

No. 768 Jinshui Road, Licang District, Qingdao, Shandong
+86 532 68072940
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

제품유형
태양광 핸드폰 충전기, 접이식 휴대용 전원, 휴대용 판넬시스템, 가로등, 제등, 손전등
최신업데이트