Xuchang Hongri Energy Co., Ltd.

Xuchang Hongri Energy Co., Ltd.

Hi-Tech Gathering Area, Xiangcheng County, He'nan
+86 374 2027766
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

제품유형
태양광 핸드폰 충전기, 태양광 핸드백, 휴대용 판넬시스템, 잔디등(못형), 가로등, 제등, 손전등
최신업데이트