Eceen Electronic Limited

Eceen Electronic Limited

2nd Floor, Tongxin Technical Building, No.204 Tongde Rd., Tongle, Longgang District, Shenzhen, Guangdong
+86 755 23461575
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

제품유형
태양광 핸드폰 충전기, 태양광 통용 충전기, 태양광 핸드백, 태양광 우산, 접이식 휴대용 전원, 제등, 손전등
최신업데이트