Northern Electric & Power Co., Ltd.

Northern Electric & Power Co., Ltd.

1 An'he Road, Hetao Street, Qingdao Export Processing Zone,Chengyang District, Qingdao, Shandong
+86 532 87963900
중국 China.png

직원 정보

직원수
115
유용한 연락처
Contact Face
May Xie

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
인버터, 결합기 박스
인버터
계통연계형, 마이크로 인버터
공율범위 (kWp):
0.25-630
이미 파악된 판매상의 수량
인버터 3 판매업체

제품

인버터

 • BDM-300-D
  0.3 kW 마이크로 인버터
 • BDM-600
  0.575 kW 마이크로 인버터
 • BDM-250-LV
  0.24 kW 마이크로 인버터
 • BDM-300
  0.287 kW 마이크로 인버터
 • BDM-250
  0.25 kW 마이크로 인버터
 • BDM-600-D
  0.55 kW 마이크로 인버터
 • BDS 1800-5400TL
  1.65~5 kW 독립형
 • BDE-500N
  계통연계형
 • BDE-100K
  계통연계형
 • BDE-100N
  계통연계형
 • BDE-160K
  계통연계형
 • BDE-310K
  계통연계형
 • BDE 30-50N
  계통연계형
 • BDE-630K
  계통연계형
 • BDS 10-17KTL
  10~17 kW 계통연계형
 • BDE-500K
  계통연계형
 • BDE-250K
  계통연계형
 • BDE-125K
  계통연계형
 • BDE-70K
  계통연계형
 • BDE 30K
  계통연계형
 • BDM-250-LV
  0.22 kW 계통연계형, 마이크로 인버터

판매업체

이 브랜드를 사용한 설치업체

멕시코
미국
브라질
최신업데이트
2019. 11. 27.