Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.

Building 2, No. 8666, Second Ring North Road, Ji'nan, Shandong
+86 531 85662088
중국 China.png

직원 정보

직원수
200
유용한 연락처
Contact Face
Katherine Zhang
Contact Face
Lisa Jiang

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
인버터, 컨트롤러, 결합기 박스
컨트롤러
기술 유형
MPPT, PWM
인버터
계통연계형, 독립형
공율범위 (kWp):
1-500
제조
OEM

제품

인버터

 • 582 / Wp
  3KVA Three Pha...
  2.4 kW 독립형
 • 250 / Wp
  Controller inv...
  0.255~0.51 kW 독립형
 • 438 / Wp
  5KVA Three Pha...
  4 kW 독립형
 • 179 / Wp
  Sine wave inve...
  2.1 kW 독립형
 • 334 / Wp
  10KVA Three Ph...
  8 kW 독립형
 • 203 / Wp
  Sine wave inve...
  3.1 kW 독립형
 • 245 / Wp
  15KVA Three Ph...
  12 kW 독립형
 • 221 / Wp
  20KVA Three Ph...
  16 kW 독립형
 • 274 / Wp
  Sine wave inve...
  0.62 kW 독립형
 • 30KVA Three Ph...
  24 kW 독립형
 • 179 / Wp
  50KVA Three Ph...
  40 kW 독립형
 • 167 / Wp
  100KVA Three P...
  80 kW 독립형
 • 209 / Wp
  Sine wave inve...
  5.1 kW 독립형
 • 200KVA Three P...
  160 kW 독립형
 • 131 / Wp
  300KVA Three P...
  240 kW 독립형
 • Sine wave inve...
  2.6 kW 독립형
 • 300KVA Three P...
  400 kW 독립형
 • Sine wave inve...
  1.25 kW 독립형
 • Sine wave inve...
  0.62 kW 독립형
 • Sine wave inve...
  0.32 kW 독립형
 • single-phase o...
  0.8~40 kW 독립형
 • three-phase of...
  4.8~240 kW 독립형
 • 248 / Wp
  5KW Solar Char...
  4 kW 독립형
 • 210 / Wp
  10KW Solar Cha...
  8 kW 독립형
 • 205 / Wp
  15KW Solar Cha...
  12 kW 독립형
 • 193 / Wp
  20KW Solar Cha...
  16 kW 독립형
 • 186 / Wp
  30KW Solar Cha...
  24 kW 독립형
 • 169 / Wp
  50KW Solar Cha...
  40 kW 독립형
 • 149 / Wp
  100KW Solar Ch...
  80 kW 독립형
 • 400W-600W Pure...
  0.4~0.6 kW 독립형
 • 1000W Pure Sin...
  1 kW 독립형
 • 200W-300W Powe...
  0.2~0.3 kW 독립형
 • 500W-700W Powe...
  0.5~0.7 kW 독립형
 • 1000W Power Fr...
  1 kW 독립형
 • 2KW Single Pha...
  2 kW 독립형
 • 3KW Single Pha...
  3 kW 독립형
 • 5KW Single Pha...
  5 kW 독립형
 • 7.5KVA Single ...
  6 kW 독립형
 • 10KVA Single P...
  8 kW 독립형
 • 15KVA Single P...
  12 kW 독립형
 • 20KVA Single P...
  16 kW 독립형
 • 186 / Wp
  30KVA Single P...
  24 kW 독립형
 • 167 / Wp
  50KVA Single P...
  40 kW 독립형
 • 148 / Wp
  100KVA Single ...
  80 kW 독립형
 • 1KW-6KW On-Gri...
  1~6 kW 계통연계형
 • 1KW-5KW On-Gri...
  1.8~6 kW 계통연계형
 • 186 / Wp
  10KW-20KW On-G...
  10~20 kW 계통연계형
 • 103 / Wp
  30KW-50KW On-G...
  30~50 kW 계통연계형
 • 96.6 / Wp
  100KW On-Grid ...
  100 kW 계통연계형
 • G500KTL
  550 kW 계통연계형
 • 50.1 / Wp
  250KW-500KW On...
  275~550 kW 계통연계형
 • G250KS
  275 kW 계통연계형
 • G100KS
  110 kW 계통연계형
 • G50KS
  55 kW 계통연계형
 • G30KS
  33 kW 계통연계형
 • G10KS
  11 kW 계통연계형
 • G4KD/G5KD/G6KD
  4~6 kW 계통연계형
 • G2K5D/G3KD
  2.5~3 kW 계통연계형
 • G1KD/G1K5D
  1~1.5 kW 계통연계형

충전 조절기

 • 224,000 / 대
  24V 50A-120A
 • 280,000 / 대
  120V 30A-80A
  MPPT
 • 298,000 / 대
  96V 30A-200A
  MPPT
 • 656,000 / 대
  48V 100A-200A
  MPPT
 • 186,000 / 대
  48V 30A-80A
  MPPT
 • 376,000 / 대
  12V 80A-120A
  MPPT
 • 346,000 / 대
  240V 30A-80A
  MPPT
 • 280,000 / 대
  48V60A - 120V2...
  MPPT
 • 746,000 / 대
  120V 100A-200A
  MPPT
 • 346,000 / 대
  192V 30A-300A
  MPPT
 • 346,000 / 대
  220V 30A-300A
  MPPT
 • 345,000 / 대
  240V 30A-300A
  MPPT
 • 668,000 / 대
  384V 30A-250A
  MPPT
 • 895,000 / 대
  480V 30A-250A
  MPPT
 • 274,000 / 대
  120V20A - 220V...
  Other
 • 100,000 / 대
  24V30A - 48V30A
  Other
 • 11,900 / 대
  12V/24V 10A/15A
  Other
 • 100KW480V
  PWM
 • 50KW240V
  PWM
 • 596,000 / 대
  10KW/5KW
  PWM
최신업데이트
2020. 1. 20.