Xie'erxin New Energy Techonology Co., Ltd.

Xie'erxin New Energy Techonology Co., Ltd.

No. 6 Plant, Luoge Fengyuwei Development Zone, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan, Guangdong
+86 757 88037486
중국 China.png

직원 정보

유용한 연락처
Contact Face
徐云局

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
인버터, 배터리, 컨트롤러
배터리
카테고리:
독립형
배터리기술:
SLA
컨트롤러
기술 유형
PWM
인버터
계통연계형, 독립형
공율범위 (kWp):
0.35-1.2

제품

인버터

 • XU-NB 1500W-35...
  1.5~3.5 kW 독립형
 • XU-NB 4000W-60...
  4~6 kW 독립형
 • XUJU 15-20KW
  15~20 kW 계통연계형
 • XU-NB 1000W-12...
  1~1.2 kW 계통연계형
 • XUJ-4K
  4.4 kW 계통연계형
 • XUG-1K
  1.1 kW 계통연계형
 • XU-NB 350W-600W
  0.35~0.6 kW 계통연계형

충전 조절기

 • NP 700W-1200W
 • NP-T4 Series
  PWM
 • NP24-120V-100A
  PWM
 • NP24-120V-200A
  PWM
 • JND-W483-2403K
  PWM
 • JND-W9610-2401...
  PWM
 • JND-24V
  PWM
 • JND-48V
  PWM
 • JND-96V
  PWM
 • JND-120V
  PWM
 • JND-192V
  PWM
 • JND-240V
  PWM
 • NP-K 15000W-20...
  PWM

에너지 저장 시스템

 • 12V Series
  SLA
최신업데이트
2019. 7. 12.