Huawei Technologies Co., Ltd.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Q10, Shichuang Technology Park, No. 156, Beiqing Road, Zhongguancun, Beijing
+86 400 8229999
중국 China.png

직원 정보

유용한 연락처
Contact Face
Huawei Technologies Co., Ltd.
Contact Face
CMO

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
인버터, 데이터 이력 기록 장치, PID 솔루션
인버터
계통연계형, 독립형
공율범위 (kWp):
2-70
이미 파악된 판매상의 수량
인버터 167 판매업체, 모니터 7 판매업체

제품

인버터

 • SUN2000-50/63K...
  55.5~70 kW 계통연계형
 • SUN2000-75KTL-...
  82.5 kW 계통연계형
 • SUN2000-100KTL...
  110 kW 계통연계형
 • SUN2000-70KTL-...
  72 kW 계통연계형
 • SUN2000-63KTL-...
  62.5 kW 계통연계형
 • SUN2000-90KTL-...
  100 kW 계통연계형
 • SUN2000-105KTL...
  116 kW 계통연계형
 • SUN2000-105KTL...
  105 kW 계통연계형
 • SUN2000-29.9KTL
  29.9 kW 계통연계형
 • SUN2000-100KTL...
  110 kW 계통연계형
 • SUN2000-50KTL-...
  55.5 kW 계통연계형
 • SUN2000-55KTL-...
  60 kW 계통연계형
 • SUN2000-185KTL...
  185 kW 계통연계형
 • SUN2000-12/15/...
  13.2~22 kW 계통연계형
 • SUN2000-5/8/10...
  5.5~11 kW 계통연계형
 • SUN2000-3/4/5/...
  3.3~11 kW 계통연계형
 • SUN2000-175KTL...
  193 kW 계통연계형
 • SUN2000-15/17/...
  16.5~22 kW 계통연계형
 • SUN2000-5/6/8/...
  5.5~12 kW 계통연계형
 • SUN2000-33/40K...
  40 kW 계통연계형
 • SUN2000-100KTL...
  110 kW 계통연계형
 • SUN2000-60KTL-...
  66 kW 계통연계형
 • SUN2000-17/20K...
  18.7~22 kW 계통연계형
 • SUN2000-36KTL
  40~47 kW 계통연계형
 • SUN2000-50KTL-...
  52.5 kW 계통연계형
 • SUN2000-70KTL-...
  77 kW 계통연계형
 • SUN2000L-4.125...
  4.125~4.95 kW 계통연계형
 • SUN2000-33KTL-...
  33.3~40 kW 계통연계형
 • SUN2000-33KTL-A
  33 kW 계통연계형
 • SUN2000-42KTL
  47 kW 계통연계형
 • SUN2000-60KTL-...
  66 kW 계통연계형
 • SUN2000-8/12KTL
  8.8~13.2 kW 계통연계형
 • SUN2000-65KTL-...
  72 kW 계통연계형
 • SUN2000-100KTL...
  105 kW 계통연계형
 • SUN2000-25/30K...
  27.5~33 kW 계통연계형
 • SUN2000-33/36/...
  36.6~44 kW 계통연계형
 • SUN2000-45KTL-...
  50 kW 계통연계형
 • SUN2000-100KTL...
  100 kW 계통연계형
 • SUN2000-50KTL
  50.5 kW 계통연계형
 • SUN2000-50KTL-...
  55 kW 계통연계형
 • SUN2000-33KTL
  33 kW 계통연계형

판매업체

도미니카공화국
러시아
말레이시아
몰도바
베트남
벨기에
벨라루스
사우디아라비아
스리랑카
아랍에미리트
아르케니아
알바니아
이스라엘
짐바브웨
파키스탄
포르투갈
핀란드
홍콩

이 브랜드를 사용한 설치업체

도미니카공화국
멕시코
모르코
몰도바
방글라데시
베트남
벨라루스
세르비아
슬로바키아
싱가포르
아르케니아
아일랜드
아제르바이잔
이집트
인도네시아
카보베르데
타지키스탄
파키스탄
핀란드
최신업데이트
2020. 4. 14.