Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.

회사 페이지: material panel
Hengdian Industrial District, Dongyang, Zhejiang
+86 579 86554950
중국 China.png

직원 정보

직원수
18,801
유용한 연락처
Contact Face
Sales

비즈니스 상세 정보

원자재유형
단결정잉곳, 다결정잉곳, 단결정 웨이퍼, 다결정 웨이퍼, 솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
잉곳/블록
산량 (톤/2012):
826
웨이퍼
산량 (백만 장/2012):
53
솔라셀
산량 (MWp/2012):
400
솔라셀 기술 :
단결정, 다결정
모회사
Hengdian Group Ltd.

제품

솔라셀

 • DMTD2B125-165
  단결정
 • DMTD3B157-210
  단결정
 • DMTD4B157-210
  단결정
 • DMTP3B156x156
  다결정
 • DMTP3B157x157
  다결정
 • DMTP4B156x156
  다결정
 • DMTP4B157x157
  다결정
최신업데이트
2018. 9. 19.