First Energy Co., Ltd.

First Energy Co., Ltd.

No. 2 Jiuzhu Road, Jiangning, Nanjing, 211000
+86 25 86166575
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

원자재유형
다결정잉곳, 단결정잉곳, 단결정 웨이퍼, 다결정 웨이퍼, 솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술 :
단결정, 다결정

제품

솔라셀

 • FEP6-3BB
  Polycrystalline
 • FEM5-2BB
  Monocrystalline
 • FEM6-3BB
  Monocrystalline
 • FEP6-2BB
  Polycrystalline
최신업데이트
2018. 1. 9.