Daqo Group Co., Ltd.

Daqo Group Co., Ltd.

No. 66 Daqo Road, XinBa Town, Yangzhong 212211, JiangSu
+86 25 66987038
중국 China.png

직원 정보

직원수
10,000
유용한 연락처
Contact Face
Jason Wu

비즈니스 상세 정보

원자재유형
다결정 웨이퍼, 솔라셀, 다결정실리콘, 다결정잉곳
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
다결정실리콘
산량(톤/2019):
60,000
웨이퍼
산량(백만 장/2018):
2,500
솔라셀
산량(MWp/2018):
1,000
솔라셀 기술:
단결정, 다결정, PERC, IBC

제품

솔라셀

  • 145 / Wp
    MONO PERC M2
    단결정
  • 133 / Wp
    DQHP156D220BB3
    다결정

회사 업데이트

2019. 5. 28.

Daqo pushes mono-grade polysilicon to 80% of production capacity

최신업데이트
2019. 6. 20.