Anhui Schutten Solar Energy Co., Ltd.

Anhui Schutten Solar Energy Co., Ltd.

Weisan Road, Quanjiao Economy and Development Area Chuzhou, Anhui
+86 25 86816810
중국 China.png

직원 정보

직원수
1,000

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
255-360

제품

결정실리콘

 • STM6-265-285/60
  265 ~ 285 Wp 단결정
 • STM6-310-345/72
  310 ~ 345 Wp 단결정
 • STM6-300-320W/...
  300 ~ 320 Wp PERC
 • STM6-360-380W/...
  360 ~ 380 Wp PERC
 • STP6-270-290W/...
  270 ~ 290 Wp 다결정
 • STP6-310-340W/...
  310 ~ 340 Wp 다결정
최신업데이트