Himin Clean Energy Holdings Co., Ltd.

Himin Clean Energy Holdings Co., Ltd.

회사 페이지: panel application
Sun-Moon Mansion, Solar Valley Road, Dezhou City, Shandong
+86 534 2312784
중국 China.png

직원 정보

직원수
1,000
유용한 연락처
Contact Face
Jesse Ma
Contact Face
Sisi

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정, BIPV
공율범위(Wp):
190-315
모회사
Himin Solar Co.,Ltd.

제품

결정실리콘

 • HG 285-315M
  285 ~ 315 Wp 단결정
 • HG 350-375M
  350 ~ 375 Wp 단결정
 • HG-190-210S
  190 ~ 210 Wp 단결정
 • HG 270-290P
  270 ~ 290 Wp 다결정
 • HG 325-350P
  325 ~ 350 Wp 다결정

판매업체

러시아
말레이시아
우크라이나

이 브랜드를 사용한 설치업체

최신업데이트
2019. 3. 12.