Xi'an Runda Resource Technology Co., Ltd.

Xi'an Runda Resource Technology Co., Ltd.

Room 1810, Block A, Yuehan International, 38 Jinye Road, High-tech Zone, Xi'an, Shaanxi
+86 29 81778790
중국 China.png

직원 정보

직원수
20
유용한 연락처
Contact Face
Mr.Wang

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정, BIPV
공율범위(Wp):
5-405
고효율 결정
PERC
공율범위(Wp):
285-325
모회사
Runda HK Share Limited

제품

결정실리콘

 • 310 / Wp
  CS6K-300MS
  300 Wp 단결정
 • 222 / Wp
  LR4-60HPH 350-...
  350 ~ 370 Wp PERC
 • 269 / Wp
  LR4-72HPH 420-...
  420 ~ 440 Wp PERC
 • 216 / Wp
  LR6-60HPH 305-...
  305 ~ 325 Wp PERC
 • 246 / Wp
  LR6-72HPH 365-...
  365 ~ 385 Wp PERC
 • 234 / Wp
  330-335W Monoc...
  320 ~ 345 Wp PERC
 • 234 / Wp
  335-340W Polyc...
  325 ~ 345 Wp PERC
 • 234 / Wp
  360-370W Polyc...
  355 ~ 370 Wp PERC
 • 234 / Wp
  405-410w Polyc...
  405 ~ 415 Wp PERC
 • 234 / Wp
  410-415W Monoc...
  410 ~ 420 Wp PERC
 • 234 / Wp
  295-310W Polyc...
  295 ~ 310 Wp PERC
 • 234 / Wp
  420-435W Polyc...
  420 ~ 435 Wp PERC
 • 234 / Wp
  425-450W Monoc...
  425 ~ 450 Wp PERC
 • 234 / Wp
  380-400W Monoc...
  380 ~ 400 Wp PERC
 • 234 / Wp
  315-335W monoc...
  315 ~ 335 Wp PERC
 • 248 / Wp
  LR6-60BP Bifac...
  310 Wp PERC, 양면형
 • 281 / Wp
  LR4-60HBD 345~...
  345 ~ 365 Wp PERC, 양면형
 • 281 / Wp
  LR4-72HBD 415~...
  415 ~ 435 Wp PERC, 양면형
 • 281 / Wp
  LR6-60HBD 300~...
  300 ~ 325 Wp PERC, 양면형
 • 281 / Wp
  LR6-72HBD 360~...
  360 ~ 385 Wp PERC, 양면형
 • 234 / Wp
  400-405W Poly ...
  400 ~ 405 Wp PERC, 양면형
 • 246 / Wp
  CS6K-285P
  285 Wp 다결정
 • 246 / Wp
  BYD P6C-36 Ser...
  300 Wp 다결정
 • 234 / Wp
  BYD P6C-30-SER...
  280 Wp 다결정
 • 234 / Wp
  335-350W Polyc...
  335 ~ 350 Wp 다결정

박막

 • 63w thin film ...
  63 Wp a-Si
 • 144W Flexible ...
  144 Wp CdTe
 • 300w flexible ...
  300 Wp CIS

이 브랜드를 사용한 설치업체

최신업데이트
2020. 1. 15.