Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

No. 4, Tongfa Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
+86 755 86009898
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

서비스 유형
인증
주요 인증 제품
솔라패널, 인버터
솔라패널
IEC 61215, IEC 61646, IEC 61730
솔라 인버터
IEC 62116, IEC 61727, IEC 62109, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N4105
기타 테스트 제품
컨트롤러, 컨버터, 배터리
특별 테스트
염소 미스트 부식 시험, PID (전위에 의해 유발되는 출력 저하) 시험, 오염 측정 시험
최신업데이트
2019. 3. 11.