Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.

Hengdian Industrial Area, Dongyang, Zhejiang
Click to show company phone
중국 중국

직원 정보

유용한 연락처
Contact Face
陈越

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정
공율범위(Wp):
195-220
고효율 결정
PERC, 양면형
공율범위(Wp):
295-440
모회사
Hengdian Group Ltd.

제품

결정실리콘

 • DM195-220-M125...
  195 ~ 220 Wp 단결정
 • DM335G1-60HBB
  320 ~ 335 Wp 단결정
 • DM350-360M6-60...
  350 ~ 360 Wp 단결정
 • DMH390-405-M6A...
  390 ~ 405 Wp PERC
 • DM310-325-M159...
  310 ~ 325 Wp PERC
 • DM295-310-M159...
  295 ~ 310 Wp PERC
 • DMG325-340M6A-...
  325 ~ 340 Wp PERC
 • DMH345-360-M6C...
  345 ~ 360 Wp PERC
 • DMH355-370-M6C...
  355 ~ 370 Wp PERC
 • DMH425-440-M6С...
  425 ~ 440 Wp PERC
 • DM375M6-60HSW
  360 ~ 375 Wp PERC
 • DM445-460M6-72...
  445 ~ 460 Wp PERC
 • DMG380-395-B6A...
  380 ~ 395 Wp PERC, 양면형

이 브랜드를 사용한 설치업체

에스토니아

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정
모회사
Hengdian Group Ltd.

제품

솔라셀

 • DMTD2B125-165
  단결정
최신업데이트