Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.

Hengdian Industrial District, Dongyang, Zhejiang
+86 579 86554950
중국 China.png

직원 정보

유용한 연락처
Contact Face
Sales

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정
공율범위(Wp):
195-220
고효율 결정
PERC, 양면형
공율범위(Wp):
295-440
모회사
Hengdian Group Ltd.

제품

결정실리콘

 • DM195-220-M125...
  195 ~ 220 Wp 단결정
 • DMH390-405-M6A...
  390 ~ 405 Wp PERC
 • DM310-325-M159...
  310 ~ 325 Wp PERC
 • DM295-310-M159...
  295 ~ 310 Wp PERC
 • DMG325-340M6A-...
  325 ~ 340 Wp PERC
 • DMH345-360-M6C...
  345 ~ 360 Wp PERC
 • DMH355-370-M6C...
  355 ~ 370 Wp PERC
 • DMH425-...
  425 ~ 440 Wp PERC
 • DMG380-395-B6A...
  380 ~ 395 Wp PERC, 양면형

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정
모회사
Hengdian Group Ltd.

제품

솔라셀

 • DMTD2B125-165
  단결정