EeVision Technology Co., Ltd.

EeVision Technology Co., Ltd.

5F, No. 3-3, Baohong Road, Xindian District, Taipei 23145
+886 2 86650720
대만 Taiwan.png

비즈니스 상세 정보

설비유형
웨이퍼생산 장치: 웨이퍼 카운터
솔라셀 생산장치: 셀 카운터, 솔라셀외관검사기, 솔라셀프린트검사기