ET Solar Power Hong Kong Limited

ET Solar Power Hong Kong Limited

7 Floor, 530 Chuangye Building B, No.18, Qingyuan Road, New District, Wuxi, Jiangsu
Click to show company phone
중국 China.png

직원 정보

직원수
210

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
5-450
고효율 결정
PERC, 양면형
공율범위(Wp):
360-450
제품 동영상

제품

결정실리콘

 • 257 / Wp
  410W-390W Mono...
  390 ~ 410 Wp 단결정
 • 262 / Wp
  430W-450W Mono...
  430 ~ 450 Wp 단결정
 • 248 / Wp
  ET Bifacial Mo...
  530 ~ 545 Wp 다결정
 • 228 / Wp
  375-395W Mono
  385 ~ 395 Wp 단결정
 • 228 / Wp
  300-320W Mono
  300 ~ 320 Wp 단결정
 • 234 / Wp
  395W-375W Mono...
  375 ~ 395 Wp 단결정
 • 248 / Wp
  405W-385W Mono...
  385 ~ 405 Wp 단결정
 • 255 / Wp
  415W-435W Mono...
  415 ~ 435 Wp 단결정
 • 248 / Wp
  M6-360/370/380
  360 ~ 380 Wp 단결정
 • 248 / Wp
  M6-380/390
  380 ~ 390 Wp 단결정
 • 248 / Wp
  M6-375/395
  375 ~ 395 Wp 단결정
 • 259 / Wp
  420W-425W Mono...
  420 ~ 425 Wp 단결정
 • 207 / Wp
  340-355W Poly ...
  345 ~ 355 Wp 다결정
 • 218 / Wp
  280-290W Poly
  280 ~ 290 Wp 다결정
 • 221 / Wp
  335-345W Poly
  335 ~ 345 Wp 다결정
 • 207 / Wp
  P6-325-340
  300 ~ 340 Wp 다결정
 • 207 / Wp
  P6-270-285
  275 ~ 285 Wp 다결정
 • P6-190/200
  190 ~ 200 Wp 다결정
 • P6-80/85
  80 ~ 85 Wp 다결정
 • 241 / Wp
  M6-320-360
  320 ~ 360 Wp 단결정
 • M6-260-300
  260 ~ 300 Wp 단결정
 • M6-200/210/220
  200 ~ 220 Wp 단결정
 • M5-190-210
  190 ~ 210 Wp 단결정
 • M6-150-170
  150 ~ 170 Wp 단결정
 • 258 / Wp
  M6-50/55
  50 ~ 55 Wp 단결정

판매업체

독일
미국
이집트
크로아티아

비즈니스 상세 정보

설치업무 시작 날자
2005
설치규모
1MW보다 작은PV시스템 설치업체, 1MW보다 큰 PV시스템설치업체
기타 서비스
디자인
운영 범위
중국
제품 동영상
최신업데이트