Ferrania Solis S.r.l.

Ferrania Solis S.r.l.

Viale della Liberta' 57, Frazione Ferrania, 17014, Cairo Montenotte, Savona
Click to show company phone
이탈리아 Italy.png

직원 정보

직원수
74

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
125-320
모회사
Ferrania Technologies S.p.A.

제품

결정실리콘

 • AM 48 200-215
  200 ~ 215 Wp 단결정
 • AM 60 260-300
  260 ~ 300 Wp 단결정
 • AP 48 170-210
  170 ~ 210 Wp 다결정
 • AP 60 250-275
  250 ~ 275 Wp 다결정
 • AP 60 210-245
  210 ~ 245 Wp 다결정
 • AP 72 270-320
  270 ~ 320 Wp 다결정

비즈니스 상세 정보

설치규모
1MW보다 작은PV시스템 설치업체
기타 서비스
디자인
운영 범위
이탈리아
모회사
Ferrania Technologies S.p.A.
최신업데이트