Future Green Technology Co., Ltd.

Future Green Technology Co., Ltd.

Building B, Shangsheng Industry Park, Shangsheng East Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong
+86 188 20104928
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
250-370

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
인버터, 배터리, 컨트롤러, 지지대, 태양열 시스템
배터리
카테고리:
독립형
배터리기술:
GEL
컨트롤러
기술 유형
MPPT
인버터
독립형, 하이브리드
공율범위 (kWp):
1-10
태양열 시스템
카테고리:
독립형
태양열 전원 (kWp) :
0.5-20

제품

태양열 시스템

 • 10000 Wp
  40 패널 1 인버터
 • 500 Wp
  2 패널 1 인버터
 • 1000 Wp
  4 패널 1 인버터
 • 2000 Wp
  8 패널 1 인버터
 • 3000 Wp
  12 패널 1 인버터
 • 4000 Wp
  16 패널 1 인버터
 • 5000 Wp
  20 패널 1 인버터
 • 6000 Wp
  24 패널 1 인버터
 • 8000 Wp
  32 패널 1 인버터
 • 20000 Wp
  80 패널 1 인버터

에너지 저장 시스템

 • FG-2V3000AH
  납산 (AGM)
 • 12V90AH-F
  납산 (AGM)
 • FG-2V200AH
  납산 (AGM)
 • FG-2V240AH
  납산 (AGM)
 • FG-2V300AH
  납산 (AGM)
 • FG-2V400AH
  납산 (AGM)
 • FG-2V500AH
  납산 (AGM)
 • FG-2V800AH
  납산 (AGM)
 • FG-2V1000AH
  납산 (AGM)
 • FG-2V1500AH
  납산 (AGM)
 • FG-2V2000AH
  납산 (AGM)
 • FG -12V28AH
  납산 (AGM)
 • FG-6V1.3AH
  납산 (AGM)
 • FG-6V2.8AH
  납산 (AGM)
 • FG-6V4.0AH
  납산 (AGM)
 • FG-6V5.0AH
  납산 (AGM)
 • FG-6V7.0AH
  납산 (AGM)
 • FG-6V10AH
  납산 (AGM)
 • FG-6V12AH
  납산 (AGM)
 • FG-6V100AH
  납산 (AGM)
 • FG-6V200AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V10AH
  납산 (AGM)
 • FG -12V26AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V7AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V12AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V17AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V24AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V45AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V100AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V134AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V180AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V200AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V7.2AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V8AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V9AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V15AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V18AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V20AH
  납산 (AGM)
 • FG-12V22AH
  납산 (AGM)
 • FG -12V38AH
  납산 (AGM)
 • 12V55AH-F
  납산 (젤)
 • 12V185AH-F
  납산 (젤)
 • 12V180AH-F
  납산 (젤)
 • 12V160AH-F
  납산 (젤)
 • 12V150AH-F
  납산 (젤)
 • 12V110AH-F
  납산 (젤)
 • 12V105AH-F
  납산 (젤)
 • 12V100AH-F
  납산 (젤)
최신업데이트
2020. 8. 27.