Wuxi Finergy Tech Co., Ltd.

Wuxi Finergy Tech Co., Ltd.

No. 888 Ganxi Rd., Delin Industrial Park, E’hu Town, Xishan Dist., Wuxi, Jiangsu, 214117
Click to show company phone
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정
공율범위(Wp):
335-550
고효율 결정
PERC, 양면형
공율범위(Wp):
360-545

제품

결정실리콘

 • FSM170-190M636
  170 ~ 190 Wp 단결정
 • FSM420-440M672...
  420 ~ 440 Wp 단결정
 • FSM350-370M660...
  350 ~ 370 Wp 단결정
 • FSM390-410M72HL
  390 ~ 410 Wp 단결정
 • FSM370-390M72L
  370 ~ 390 Wp 단결정
 • FSM325-345M60HL
  325 ~ 345 Wp 단결정
 • FSM315-335M60L
  315 ~ 335 Wp 단결정
 • FSM340-370M672
  340 ~ 370 Wp 단결정
 • FSM280-310M660
  280 ~ 310 Wp 단결정
 • FSM110-130M636
  100 ~ 130 Wp 단결정
 • FSM50-90M636
  50 ~ 90 Wp 단결정
 • FSM20-55P636
  20 ~ 55 Wp 다결정
 • FSM310-340P672
  310 ~ 340 Wp 다결정
 • FSM250-285P660
  250 ~ 285 Wp 다결정
 • FSM190-215P672
  190 ~ 215 Wp 다결정
 • FSM140-165P636
  140 ~ 165 Wp 다결정
 • FSM95-120P636
  95 ~ 120 Wp 다결정
 • FSM70-90P636
  70 ~ 90 Wp 다결정

이 브랜드를 사용한 설치업체

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정, PERC, 양면형

비즈니스 상세 정보

설치규모
1MW보다 작은PV시스템 설치업체
운영 범위
중국
솔라패널 공급업체
최신업데이트