Gintech Energy Corporation

Gintech Energy Corporation

No. 21, Kebei 1st Road, Hsinchu Science Park, Zhunan Township, Miaoli County 350
+886 2 26562000
대만 Taiwan.png

직원 정보

직원수
1,500
유용한 연락처
Contact Face
mindy
Contact Face
Kate Chen

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정, BIPV
공율범위(Wp):
275-380
고효율 결정
양면형, PERC
공율범위(Wp):
385-405
모회사
Utech
제조
OEM

제품

결정실리콘

 • GIN M6F-60
  285 ~ 315 Wp PERC
 • GIN M6F-72
  340 ~ 365 Wp PERC
 • D6M_H3A
  300 ~ 315 Wp PERC
 • D6L_L3A
  290 ~ 305 Wp PERC, 양면형
 • GIN P6F-60
  255 ~ 275 Wp 다결정
 • GIN P6F-72
  310 ~ 330 Wp 다결정

판매업체

이 브랜드를 사용한 설치업체

이탈리아

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정, PERC
모회사
Utech

제품

솔라셀

 • Douro G156S3 3...
  단결정
 • Diamond G156S3...
  단결정
 • Diamond G156S4...
  단결정
 • PERC G156S5 5B...
  PERC
 • Douro G156M3 3...
  다결정
 • Douro G156M4 4...
  다결정
 • Douro G156M5 5...
  다결정