Shenzhen Glory Industries Co., Ltd.

Shenzhen Glory Industries Co., Ltd.

Unit 1006, Area C, 10th Floor, Yinxing Technology Building, No. 1301, Sightseeing Road, Longhua District, Shenzhen
+86 755 29462800
중국 China.png

직원 정보

직원수
120
유용한 연락처
Contact Face
William

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
유연한
공율범위(Wp):
18-100

제품

결정실리콘

 • Foldable Solar...
  200 Wp 단결정
 • Semi Flexible ...
  150 Wp 단결정
 • Semi Flexible ...
  120 Wp 단결정
 • Semi Flexible ...
  50 Wp 단결정
 • Semi Flexible ...
  50 Wp 단결정
 • Semi Flexible ...
  40 Wp 단결정
 • Semi Flexible ...
  18 Wp 단결정
 • GSM-80W
  80 Wp 단결정
 • GSM-60W
  60 Wp 단결정
 • GSM-50W
  50 Wp 단결정
 • GSM-40W
  40 Wp 단결정
 • Foldable Solar...
  60 Wp 단결정
 • Foldable Solar...
  50 Wp 단결정
 • Foldable Solar...
  40 Wp 단결정
 • Foldable Solar...
  80 Wp 단결정
 • Foldable Solar...
  100 Wp 단결정
 • Foldable Solar...
  200 Wp 단결정
 • Foldable Solar...
  130 Wp 단결정
 • GSP100-F
  100 Wp 단결정
 • GSP-40W
  40 Wp 다결정
 • GSP-30W
  30 Wp 다결정
 • GSP-25W
  25 Wp 다결정
 • GSP-60W
  60 Wp 다결정
 • GSP-80W
  80 Wp 다결정

비즈니스 상세 정보

제품유형
태양광 핸드백, 접이식 휴대용 전원, 정원등(중등고도), 가로등, CCTV