Greenergy Power Corporation Limited

Greenergy Power Corporation Limited

Global Trade Building, 118 South Yanggao Rd, Shanghai
+86 25 52278159
중국 China.png

직원 정보

직원수
150
유용한 연락처
Contact Face
Colin

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
5-345

제품

결정실리콘

 • All Black GP-3...
  270 ~ 300 Wp 단결정
 • GP-310-330 Mono
  310 ~ 330 Wp 단결정
 • GP-250-275 Mono
  250 ~ 275 Wp 단결정
 • GP-200-220 Mono
  200 ~ 220 Wp 단결정
 • GP-180-190 Mono
  180 ~ 190 Wp 단결정
 • GP-140-170 Mono
  140 ~ 170 Wp 단결정
 • GP-130-135 Mono
  130 ~ 135 Wp 단결정
 • GP-120-125 Mono
  120 ~ 125 Wp 단결정
 • GP-110-115 Mono
  110 ~ 115 Wp 단결정
 • GP-100-105 Mono
  100 ~ 105 Wp 단결정
 • GP-85-95 Mono
  85 ~ 95 Wp 단결정
 • GP-70-80 Mono
  70 ~ 80 Wp 단결정
 • GP-60-65 Mono
  60 ~ 65 Wp 단결정
 • GP-50-55 Mono
  50 ~ 55 Wp 단결정
 • GP-40-45 Mono
  40 ~ 45 Wp 단결정
 • GP-20 Mono
  20 Wp 단결정
 • GP-260-290M60
  260 ~ 290 Wp 단결정
 • GP-270-300M60
  270 ~ 300 Wp 단결정
 • GP-315-345M72
  315 ~ 345 Wp 단결정
 • GP-325M72 full...
  300 ~ 325 Wp 단결정
 • GP-20-25 Mono
  20 ~ 25 Wp 단결정
 • GP-45-50 Mono
  45 ~ 50 Wp 단결정
 • GP-60-65 Mono
  60 ~ 65 Wp 단결정
 • GP-90-100 Mono
  90 ~ 100 Wp 단결정
 • GP-190-210 Mono
  190 ~ 210 Wp 단결정
 • GP-10 Mono
  10 Wp 단결정
 • GP-30 Mono
  30 Wp 단결정
 • GP-190-200 Poly
  190 ~ 200 Wp 다결정
 • GP-210-230 Poly
  210 ~ 230 Wp 다결정
 • GP-160-180 Poly
  160 ~ 180 Wp 다결정
 • GP-130-150 Poly
  130 ~ 150 Wp 다결정
 • GP-120-125 Poly
  120 ~ 125 Wp 다결정
 • GP-110-115 Poly
  110 ~ 115 Wp 다결정
 • GP-100-105 Poly
  100 ~ 105 Wp 다결정
 • GP-90-95 Poly
  90 ~ 95 Wp 다결정
 • GP-80-85 Poly
  80 ~ 85 Wp 다결정
 • GP-70-75 Poly
  70 ~ 75 Wp 다결정
 • GP-60-65 Poly
  60 ~ 65 Wp 다결정
 • GP-55-60 Poly
  55 ~ 60 Wp 다결정
 • GP-45-50 Poly
  45 ~ 50 Wp 다결정
 • GP-40 Poly
  40 Wp 다결정
 • GP-30 Poly
  30 Wp 다결정
 • GP-20 Poly
  20 Wp 다결정
 • GP-10 Poly
  10 Wp 다결정
 • GP-05 Poly
  5 Wp 다결정
 • GP-310-335P72
  310 ~ 335 Wp 다결정
 • GP-250-280P60
  250 ~ 280 Wp 다결정

이 브랜드를 사용한 설치업체

핀란드

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정

제품

솔라셀

 • Mono Crystalli...
  단결정
 • Poly Crystalli...
  다결정
최신업데이트