Jiangsu Guoyang Photoelectric Technology Co., Ltd.

Jiangsu Guoyang Photoelectric Technology Co., Ltd.

CuiBei Industrial Park, HengLin Town, Wujin District, Changzhou, Jiangsu 213119
+86 519 85260699
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
5-330

제품

결정실리콘

 • 6M-135-145
  135 ~ 145 Wp 단결정
 • 6M-110-115
  110 ~ 115 Wp 단결정
 • 6M-30-35
  30 ~ 35 Wp 단결정
 • 6M-275-300
  275 ~ 300 Wp 단결정
 • 6M-330-355
  330 ~ 355 Wp 단결정
 • 6M-160-180
  160 ~ 180 Wp 단결정
 • 6M-250-260
  250 ~ 2960 Wp 단결정
 • M5-90-100
  90 ~ 100 Wp 단결정
 • 6M-10
  10 Wp 단결정
 • 6M-40-45
  40 ~ 45 Wp 단결정
 • 6M-190-210
  190 ~ 210 Wp 단결정
 • 6M-120-130
  120 ~ 130 Wp 단결정
 • 6M-20-25
  20 ~ 25 Wp 단결정
 • 6M-65-70
  65 ~ 70 Wp 단결정
 • M5-60-65
  60 ~ 65 Wp 단결정
 • 6M-95-100
  95 ~ 100 Wp 단결정
 • M5-190-210
  190 ~ 210 Wp 단결정
 • M5-45-50
  45 ~ 50 Wp 단결정
 • 6M-80-90
  80 ~ 90 Wp 단결정
 • 6M-255-265
  255 ~ 265 Wp 단결정
 • M5-20-25
  20 ~ 25 Wp 단결정
 • 6M-50-60
  50 ~ 60 Wp 단결정
 • 6M-220-240
  220 ~ 240 Wp 단결정
 • GSUN-6MB(-HV)-...
  300 ~ 320 Wp PERC
 • GSUN-BMB(-HV)-...
  325 ~ 340 Wp PERC
 • GSUN-BMB(-HV)-...
  310 ~ 325 Wp PERC
 • GSUN-BMA(-HV)-...
  390 ~ 405 Wp PERC
 • GSUN-BMA(-HV)-...
  370 ~ 385 Wp PERC
 • 6P-260-280
  260 ~ 280 Wp 다결정
 • 6P-310-335
  310 ~ 335 Wp 다결정
 • GSUN-BPB(-HV)-...
  280 ~ 295 Wp 다결정
 • GSUN-BPA(-HV)-...
  335 ~ 350 Wp 다결정
 • GSUN-6PB(-HV)-...
  270 ~ 285 Wp 다결정
 • GSUN-6PA(-HV)-...
  325 ~ 340 Wp 다결정
 • 6P-250
  250 Wp 다결정
 • 6P-70-80
  70 ~ 80 Wp 다결정
 • 6P-10
  10 Wp 다결정
 • 6P-40
  40 Wp 다결정
 • 6P-05
  5 Wp 다결정
 • 6P-30
  30 Wp 다결정
 • 6P-60-65
  60 ~ 65 Wp 다결정
 • 6P-100-110
  100 ~ 110 Wp 다결정
 • 6P-135-145
  135 ~ 145 Wp 다결정
 • 6P-200-220
  200 ~ 220 Wp 다결정
 • 6P-85-95
  85 ~ 95 Wp 다결정
 • 6P-230-240
  230 ~ 240 Wp 다결정
 • 6P-150-165
  150 ~ 165 Wp 다결정
 • 6P-115-120
  115 ~ 120 Wp 다결정
 • 6P-20
  20 Wp 다결정
 • 6P-50-55
  50 ~ 55 Wp 다결정
 • 6P-125-130
  125 ~ 130 Wp 다결정
 • 6P-170-190
  170 ~ 190 Wp 다결정

이 브랜드를 사용한 설치업체

호주

비즈니스 상세 정보

원자재유형
투명글라스, EVA, 프레임, 솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정

제품

솔라셀

 • Mono-4BB
  단결정
 • Poly-5BB
  다결정
 • Poly-4BB
  다결정
최신업데이트
2021. 1. 14.