Guangdong Hanfei New Energy Technology Co., Ltd.

Guangdong Hanfei New Energy Technology Co., Ltd.

Photoelectric Industrial Park, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
+86 135 01250925
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
10-310
제조
OEM

제품

결정실리콘

 • SP250W-36V Mono
  250 Wp 단결정
 • SPC300
  300 Wp 단결정
 • SPC250
  250 Wp 단결정
 • SPC200
  200 Wp 단결정
 • SPC150
  120 Wp 단결정
 • SPC100
  100 Wp 단결정
 • SPC80
  80 Wp 단결정
 • SPC60
  60 Wp 단결정
 • SPC50
  50 Wp 단결정
 • SPC40
  40 Wp 단결정
 • SPC30
  30 Wp 단결정
 • SPC20
  20 Wp 단결정
 • SPC10
  10 Wp 단결정
 • SP320W-36V Mono
  320 Wp 단결정
 • SP200W-18/36V ...
  200 Wp 단결정
 • SP150W-18V Mono
  150 Wp 단결정
 • SP120W-18V Mono
  120 Wp 단결정
 • SP100W-18V Mono
  100 Wp 단결정
 • SP80W-18V Mono
  80 Wp 단결정
 • SP50W-18V Mono
  50 Wp 단결정
 • SP30/40W-18V M...
  30 ~ 40 Wp 단결정
 • SP10/20W-18V M...
  10 ~ 20 Wp 단결정
 • SP325W-36V Mono
  325 Wp 단결정
 • SP270W-30V Mono
  270 Wp 단결정
 • SPD250
  250 Wp 다결정
 • SP200W-18/36V ...
  200 Wp 다결정
 • SP100W-18V Poly
  100 Wp 다결정
 • SPD300
  300 Wp 다결정
 • SPD200
  200 Wp 다결정
 • SPD120
  120 Wp 다결정
 • SPD100
  100 Wp 다결정
 • SPD80
  80 Wp 다결정
 • SPD60
  60 Wp 다결정
 • SPD50
  50 Wp 다결정
 • SPD40
  40 Wp 다결정
 • SPD30
  30 Wp 다결정
 • SPD20
  20 Wp 다결정
 • SPD10
  10 Wp 다결정
 • SP260W-30V Poly
  260 Wp 다결정
 • SP310W-36V Poly
  310 Wp 다결정

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
인버터, 배터리, 컨트롤러
배터리
카테고리:
독립형
컨트롤러
기술 유형
PWM

비즈니스 상세 정보

제품유형
가정용 전원 시스템