Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.

Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.

No.8, Xishu Street, Lin'an, Zhejiang, 311300
+86 571 63812086
중국 China.png

직원 정보

직원수
800
유용한 연락처
Contact Face
Kevin

비즈니스 상세 정보

원자재유형
POE, PET 백시트, EVA, KPK 백시트, PET Back Sheet, KPK Back Sheet
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품

제품

태양 전지판 EVA

 • F406S
  빠른 치료
 • F806
  빠른 치료
 • F406P
  빠른 치료
 • F806P
  빠른 치료
 • F406PS
  빠른 치료
 • F806PS
  빠른 치료
 • F806W
  빠른 치료
 • Su406
  매우 빠른 치료
 • Su806
  매우 빠른 치료

백시트

 • BEC-301
  Coating / PET / Coating
 • BEC-301B
  Coating / PET / Coating
 • BEC-301C
  Coating / PET / Coating
 • BEC-301D
  Coating / PET / Coating
 • BEC-303
  Coating / PET / PVDF
 • BEF-402
  Coating / PET / Coating
 • BEC-301T
  Coating / PET / Coating
 • BEC-201
  Coating / PET / Coating
 • BEC-201D
  Coating / PET / Coating
 • BEC-201T
  Coating / PET / Coating
 • BEVA-201
  EVA / Coating / PET / Coating
 • BEVA-201D
  EVA / Coating / PET / Coating
 • BEVA-201T
  EVA / Coating / PET / Coating
 • BEF-302
  PVDF / PET / PVDF
최신업데이트
2020. 11. 11.