Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co., Ltd.

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co., Ltd.

No. 228 Jianghu Road, Hongtang Street, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang
+86 574 87585177
중국 China.png

직원 정보

직원수
200
유용한 연락처
Contact Face
Karl Lee
Contact Face
Alick Chai
Contact Face
Kerry Yu
Contact Face
Tina Shao
Contact Face
Runner Shen

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
50-360
제조
OEM

제품

결정실리콘

 • SH-60S5
  60 Wp 단결정
 • SH-255/265S6
  255 ~ 265 Wp 단결정
 • 232 / Wp
  SH-280-300S6-20
  280 ~ 300 Wp 단결정
 • 243 / Wp
  SH-340-360S6-24
  340 ~ 360 Wp 단결정
 • SH-275-295S6-22
  275 ~ 290 Wp 단결정
 • SH-310-330S6-24
  310 ~ 330 Wp 단결정
 • SH-50S5
  50 Wp 단결정
 • SH-270S6
  270 Wp 단결정
 • SH-230-250S6
  230 ~ 250 Wp 단결정
 • SH-360S6-24
  350 ~ 370 Wp 단결정
 • SH-180-200S6
  180 ~ 200 Wp 단결정
 • SH-120-140S6
  120 ~ 140 Wp 단결정
 • SH-70S6
  70 Wp 단결정
 • SH-250S5
  250 Wp 단결정
 • SH-325S6-20
  325 Wp 단결정
 • SH-80S5
  80 Wp 단결정
 • SH-90S5
  90 Wp 단결정
 • SH-100S5
  100 Wp 단결정
 • SH-110S5
  110 Wp 단결정
 • SH-120S5
  120 Wp 단결정
 • SH-150S5
  150 Wp 단결정
 • SH-160S5
  160 Wp 단결정
 • SH-170S5
  170 Wp 단결정
 • SH-180S5
  180 Wp 단결정
 • SH-190S5
  190 Wp 단결정
 • SH-195S5
  195 Wp 단결정
 • SH-330S6-20
  330 Wp 단결정
 • SH-230-240P6
  230 ~ 240 Wp 다결정
 • 210 / Wp
  SH-315-335P6-24
  315 ~ 335 Wp 다결정
 • 210 / Wp
  SH-280P6-20
  260 ~ 280 Wp 다결정
 • 993 / Wp
  SH-290P6-22
  290 Wp 다결정
 • SH-250/260P6
  250 ~ 260 Wp 다결정
 • SH-345P6-24
  335 ~ 355 Wp 다결정
 • SH-170-190P6
  170 ~ 190 Wp 다결정
 • SH-160P6
  160 Wp 다결정
 • SH-150P6
  150 Wp 다결정
 • SH-130/140P6
  130 ~ 140 Wp 다결정
 • SH-125P6
  125 Wp 다결정
 • SH-120P6
  120 Wp 다결정
 • SH-110P6
  110 Wp 다결정
 • SH-100P6
  100 Wp 다결정
 • SH-90P6
  90 Wp 다결정
 • SH-80P6-2
  80 Wp 다결정
 • SH-80P6-1
  80 Wp 다결정
 • SH-70P6
  70 Wp 다결정
 • SH-60P6
  60 Wp 다결정
 • SH-50P6
  50 Wp 다결정

판매업체

이 브랜드를 사용한 설치업체

도미니카공화국
벨기에
중국

비즈니스 상세 정보

설치업무 시작 날자
2016
계통연계형/독립형
계통연계형
설치규모
1MW보다 작은PV시스템 설치업체, 1MW보다 큰 PV시스템설치업체
운영 범위
중국
인버터 공급업체
최신업데이트
2020. 5. 21.