Huaxu Energy Technology Co., Ltd.

Huaxu Energy Technology Co., Ltd.

Building A3, Yijing Industrial Park, Guangming District, Shenzhen 518034
Click to show company phone
중국 China.png

직원 정보

직원수
30
유용한 연락처
Contact Face
Mr.Kevin Wang

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
5-100
박막
비결정:
Single-Junction(단결합), Multi-Junction(다결합)
유연한:
유연한
제조
OEM

제품

결정실리콘

 • 1,190 / Wp
  SSP-40~80W
  40 ~ 80 Wp 단결정
 • 954 / Wp
  SP117-130EF
  2.1 Wp 단결정
 • 954 / Wp
  SP-270-175EF
  6 Wp 단결정
 • 954 / Wp
  SP-160-220EF
  6 Wp 단결정
 • 954 / Wp
  SP110-80EF
  1.1 Wp 단결정
 • 954 / Wp
  SP-70-50P
  0.45 Wp 단결정
 • 954 / Wp
  SP-D16.5P
  1.6 Wp 단결정
 • 954 / Wp
  SP-90-70P
  0.9 Wp 단결정
 • 954 / Wp
  SP-D-95P
  0.7 Wp 단결정
 • 1,070 / Wp
  HX-5W
  5 Wp 단결정
 • 1,190 / Wp
  SP-450-590G
  30 Wp 단결정
 • 1,190 / Wp
  SP-291-565G
  20 Wp 단결정
 • 1,190 / Wp
  SP-291-305G
  10 Wp 단결정
 • 1,190 / Wp
  HX-65W
  65 Wp 단결정
 • 1,070 / Wp
  HX-20W
  20 Wp 단결정
 • 1,070 / Wp
  HX-10W
  10 Wp 단결정
 • 1,190 / Wp
  SP-155-58P
  1.25 Wp 다결정
 • 1,190 / Wp
  HX-50W
  50 Wp 다결정
 • 1,190 / Wp
  HX-30W
  30 Wp 다결정
최신업데이트