ISSOL Building Integrated Photovoltaics

ISSOL Building Integrated Photovoltaics

Z.I. des Plenesses, Rue du Progrès, 18 B-4821 Dison (Liège)
+32 87 719081
벨기에 Belgium_(civil).png

직원 정보

유용한 연락처
Contact Face
Corinne SEMAILLE
Contact Face
Sophie VAESEN
Contact Face
David OTTEN

비즈니스 상세 정보

박막
BIPV:
BIPV
패넬디자인혁신
투명 솔라셀, 지붕기와 및 지붕판
공율범위(Wp):
50-600
모회사
Buildings & Retrofit S.A./N.V
제조
OEM

제품

결정실리콘

 • Cenit 200/220 ...
  210 ~ 250 Wp 단결정
 • Cenit 200/220 ...
  210 ~ 250 Wp 단결정
 • Cenit 220 Solr...
  140 ~ 150 Wp 단결정
 • Cenit 150 Ligh...
  140 ~ 150 Wp 단결정
 • Cenit 150 Ligh...
  110 ~ 120 Wp 단결정
 • Cenit 200/220 ...
  200 ~ 240 Wp 다결정
 • Cenit 220
  230 Wp 다결정
 • Cenit 220 Solr...
  130 ~ 140 Wp 다결정
 • Cenit 150 Ligh...
  130 ~ 140 Wp 다결정
 • Cenit 150 Ligh...
  100 ~ 110 Wp 다결정

이 브랜드를 사용한 설치업체

최신업데이트
2020. 5. 9.