Juli New Energy Co., Ltd.

Juli New Energy Co., Ltd.

No. 4685, Great Wall North Street, Xushui, Baoding, Hebei
Click to show company phone
중국 China.png

직원 정보

직원수
8,000
유용한 연락처
Contact Face
Mr. Dong
Contact Face
Mrs Liu

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
285-400
고효율 결정
양면형
공율범위(Wp):
285-400
모회사
China Juli Group

제품

결정실리콘

 • JLS60MM 315-33...
  315 ~ 335 Wp 단결정
 • JLS60MB 315-33...
  315 ~ 335 Wp 단결정
 • JLS72MH 400-41...
  400 ~ 410 Wp 단결정
 • JLS60MH 320-34...
  320 ~ 340 Wp 단결정
 • JLS60M 315-335W
  315 ~ 335 Wp 단결정
 • JLS72M 380-400W
  380 ~ 400 Wp 단결정
 • JLS60MDG 315-3...
  315 ~ 335 Wp 양면형
 • JLS60PDG 275-2...
  275 ~ 295 Wp 양면형
 • JLS60PDG 285-3...
  285 ~ 305 Wp 양면형
 • JLS72PDG 330-3...
  330 ~ 350 Wp 양면형
 • JLS72PDG 340-3...
  340 ~ 360 Wp 양면형
 • JLS72MDG 380-4...
  380 ~ 400 Wp 양면형
 • JLS60MBG 315-3...
  315 ~ 335 Wp 양면형
 • JLS60P 285-305W
  285 ~ 305 Wp 다결정
 • JLS72P 340-360W
  340 ~ 360 Wp 다결정
 • JLS60PM 275-29...
  275 ~ 295 Wp 다결정
 • JLS60PM 285-30...
  285 ~ 305 Wp 다결정
 • JLS60PH 275-29...
  275 ~ 295 Wp 다결정
 • JLS60PH 285-30...
  285 ~ 305 Wp 다결정
 • JLS72P 330-350W
  330 ~ 350 Wp 다결정
 • JLS60P 275-295W
  275 ~ 295 Wp 다결정

이 브랜드를 사용한 설치업체

오스트리아
체코공화국

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정
모회사
China Juli Group
최신업데이트
2021. 2. 2.