Ningbo Reneled New Energy Co., Ltd

Ningbo Reneled New Energy Co., Ltd

No. 35, Jintong Road, Chenxiang Binhai Industrial Park, East Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang
+86 574 65893072
중국 China.png

직원 정보

유용한 연락처
Contact Face
Celia Feng

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
10-320

제품

결정실리콘

 • RD260M6
  260 Wp 단결정
 • RD350M6
  350 Wp 단결정
 • RD360M6
  360 Wp 단결정
 • RD370M6
  370 Wp 단결정
 • RD375M6
  375 Wp 단결정
 • RD270M6
  270 Wp 단결정
 • RD280M6
  280 Wp 단결정
 • RD290M6
  290 Wp 단결정
 • RD300M6
  300 Wp 단결정
 • RD310M6
  310 Wp 단결정
 • RD250M6
  250 Wp 단결정
 • RD60TU-18MD
  60 Wp 단결정
 • RD160M6
  160 Wp 단결정
 • RD170M6
  170 Wp 단결정
 • RD175M6
  175 Wp 단결정
 • RD180M6
  180 Wp 단결정
 • RD310-330M3
  310 ~ 330 Wp 단결정
 • RD375-395M3
  375 ~ 395 Wp 단결정
 • RD190M5
  190 Wp 단결정
 • RD200M5
  200 Wp 단결정
 • RD320~340M2H
  320 ~ 340 Wp 단결정
 • RD390~410M2H
  390 ~ 410 Wp 단결정
 • RD120TU-18MD
  120 Wp 단결정
 • RD30TU-18MD
  30 Wp 단결정
 • RD10TU-18MD
  10 Wp 단결정
 • RD90TU-18MD
  90 Wp 단결정
 • RD80TU-18MD
  80 Wp 단결정
 • RD70TU-18MD
  70 Wp 단결정
 • RD100TU-18MD
  100 Wp 단결정
 • RD110TU-18MD
  110 Wp 단결정
 • RD20TU-18MD
  20 Wp 단결정
 • RD40TU-18MD
  40 Wp 단결정
 • RD50TU-18MD
  50 Wp 단결정
 • RD320P6
  320 Wp 다결정
 • RD260P6
  260 Wp 다결정
 • RD270P6
  270 Wp 다결정
 • RD280P6
  280 Wp 다결정
 • RD290P6
  290 Wp 다결정
 • RD310P6
  320 Wp 다결정
 • RD330P6
  330 Wp 다결정
 • RD340P6
  340 Wp 다결정
 • RD345P6
  345 Wp 다결정
 • RD90TU-18P
  90 Wp 다결정
 • RD50TU-18P
  50 Wp 다결정
 • RD100TU-18P
  100 Wp 다결정
 • RD10TU-18P
  10 Wp 다결정
 • RD20TU-18P
  20 Wp 다결정
 • RD30TU-18P
  30 Wp 다결정
 • RD40TU-18P
  40 Wp 다결정
 • RD60TU-18P
  60 Wp 다결정
 • RD80TU-18P
  80 Wp 다결정
 • RD120TU-18P
  120 Wp 다결정
 • RD110TU-18P
  110 Wp 다결정
 • RD70TU-18P
  70 Wp 다결정

판매업체

이 브랜드를 사용한 설치업체

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정

제품

솔라셀

 • Mono-156
  단결정
 • Poly-156
  다결정

비즈니스 상세 정보

제품유형
가정용 전원 시스템
최신업데이트