Guangzhou NPP Power Co., Ltd.

Guangzhou NPP Power Co., Ltd.

No. 67, Factory Building, Lianglong North Road, Huashan
+86 20 37887390
중국 China.png

직원 정보

직원수
800

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
인버터, 배터리
배터리
카테고리:
독립형
배터리기술:
GEL, LFP
인버터
공율범위 (kWp):
1-6
이미 파악된 판매상의 수량
배터리 2 판매업체

제품

에너지 저장 시스템

 • NPD12-150Ah
  납산 (AGM)
 • NP2/6/12 Series
  납산 (AGM)
 • NPD6-100Ah
  납산 (AGM)
 • NPD2-3000Ah
  납산 (AGM)
 • NPD2-2000Ah
  납산 (AGM)
 • NPD2-1500Ah
  납산 (AGM)
 • NPD2-1000Ah
  납산 (AGM)
 • NPD2-800Ah
  납산 (AGM)
 • NP2-600Ah
  납산 (AGM)
 • NPD2-500Ah
  납산 (AGM)
 • NPD2-400Ah
  납산 (AGM)
 • NPD2-300Ah
  납산 (AGM)
 • NPD2-200Ah
  납산 (AGM)
 • NPD12-250Ah
  납산 (AGM)
 • NPD12-200Ah
  납산 (AGM)
 • NPD12-120Ah
  납산 (AGM)
 • NPD12-100Ah
  납산 (AGM)
 • NPD12-90Ah
  납산 (AGM)
 • NPD12-80Ah
  납산 (AGM)
 • NPD12-75Ah
  납산 (AGM)
 • NPD12-70Ah
  납산 (AGM)
 • NPD12-65Ah
  납산 (AGM)
 • NPD12-50Ah
  납산 (AGM)
 • NPD12-40Ah
  납산 (AGM)
 • NPD12-33Ah
  납산 (AGM)
 • NPD6-200Ah
  납산 (AGM)
 • NPD6-180Ah
  납산 (AGM)
 • NPD6-150Ah
  납산 (AGM)
 • OPzS Series
  납산 (액상)
 • NPG12-250Ah
  납산 (젤)
 • NPG6-100Ah
  납산 (젤)
 • NPG6-150Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-3000Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-2000Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-1500Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-1000Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-800Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-600Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-500Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-400Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-300Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-200Ah
  납산 (젤)
 • NPG6-180Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-200Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-150Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-120Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-100Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-90Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-80Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-75Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-70Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-65Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-50Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-40Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-33Ah
  납산 (젤)
 • NPG6-200Ah
  납산 (젤)
 • OPzV Series
  기타

판매업체

이 브랜드를 사용한 설치업체

비즈니스 상세 정보

제품유형
휴대용 판넬시스템, 가정용 전원 시스템
최신업데이트