Guangdong NPP New Energy Co., Ltd.

Guangdong NPP New Energy Co., Ltd.

3rd Floor, No. 1, Liuyunqi Street, Tianhe South Second Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, 520000
Click to show company phone
중국 중국

직원 정보

직원수
3,000
유용한 연락처
Contact Face
Hank Li
Contact Face
Javed
Contact Face
Caroline

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
배터리
배터리
카테고리:
독립형
배터리기술:
GEL, LFP (LiFePo4)
이미 파악된 판매상의 수량
배터리 6 판매업체

제품

에너지 저장 시스템

 • NPD12-100Ah
  납산 (AGM)
 • NPD12-150Ah
  납산 (AGM)
 • NPD12-200Ah
  납산 (AGM)
 • NPD12-75Ah
  납산 (AGM)
 • NP2/6/12 Series
  납산 (AGM)
 • OPzS Series
  납산 (액상)
 • NPG2-300Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-33Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-40Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-3000Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-2000Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-1500Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-1000Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-800Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-600Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-500Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-400Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-50Ah
  납산 (젤)
 • NPG2-200Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-250Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-200Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-150Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-120Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-100Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-90Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-80Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-75Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-70Ah
  납산 (젤)
 • NPG12-65Ah
  납산 (젤)
 • OPzV Series
  기타

판매업체

이 브랜드를 사용한 설치업체

최신업데이트
2023. 5. 15.