Perlight Solar Co., Ltd.

Perlight Solar Co., Ltd.

Muyu Administration District, Wenling, Zhejiang
+86 576 86477290
중국 China.png

직원 정보

직원수
5,000
유용한 연락처
Contact Face
Ivy Liu
Contact Face
Mr.Deng

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
5-320
고효율 결정
PERC
공율범위(Wp):
250-315
모회사
China Baolite Group

제품

결정실리콘

 • PLM-075M-36
  75 Wp 단결정
 • PLM-010M-36
  10 Wp 단결정
 • PLM-020M-36
  20 Wp 단결정
 • PLM-030M-36
  30 Wp 단결정
 • PLM-040M-36
  40 Wp 단결정
 • PLM-050M-36
  50 Wp 단결정
 • PLM-060M-36
  60 Wp 단결정
 • PLM-065M-36
  65 Wp 단결정
 • PLM-070M-36
  70 Wp 단결정
 • PLM 335-360-72...
  335 ~ 360 Wp 단결정
 • PLM-080M-36
  80 Wp 단결정
 • PLM-090M-36
  90 Wp 단결정
 • PLM-100M-36
  100 Wp 단결정
 • PLM-110M-36
  110 Wp 단결정
 • PLM-120M-36
  120 Wp 단결정
 • PLM-140M-36
  140 Wp 단결정
 • PLM-150M-36
  150 Wp 단결정
 • PLM-130-150M-36
  130 ~ 150 Wp 단결정
 • PLM 275-300-60...
  275 ~ 300 Wp 단결정
 • PLM-340M-72DG
  335 ~ 360 Wp 단결정
 • PLM-280M-60DG
  275 ~ 300 Wp 단결정
 • PLM-200M-72
  190 ~ 210 Wp 단결정
 • PLM-360M/MB-72
  340 ~ 380 Wp 단결정
 • PLM-280M/MB/MA...
  280 ~ 315 Wp 단결정
 • PLM-300M-60 Se...
  290 ~ 315 Wp PERC
 • PLM-270M-54 Se...
  250 ~ 270 Wp PERC
 • PLM-290MA-60 S...
  270 ~ 300 Wp PERC
 • PLM-325P/PB-72
  315 ~ 345 Wp 다결정
 • PLM-260P-60DG ...
  250 ~ 270 Wp 다결정
 • PLM-270P/PB-60
  260 ~ 285 Wp 다결정
 • PLM-270P-60DG
  260 ~ 275 Wp 다결정
 • PLM-320P-72DG
  310 ~ 330 Wp 다결정
 • PLM 260-275-60...
  260 ~ 275 Wp 다결정
 • PLM 310-330-72...
  310 ~ 330 Wp 다결정

이 브랜드를 사용한 설치업체

뉴질랜드
도미니카공화국
아랍에미리트
에콰도르
우간다
이탈리아
체코공화국
콜롬비아
필리핀

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정
모회사
China Baolite Group

비즈니스 상세 정보

서비스범위
아프가니스탄, 호주, 벨기에, 캐나다, 중국, 독일, 프랑스, 영국, 그리스, 이라크, 이탈리아, 자메아카, 일본, 멕시코, 미국, 터키, 파키스탄
언어능력
영어, 중국어
모회사
China Baolite Group

제품

최신업데이트