Beijing Prostar International Electric Co., Ltd.

Beijing Prostar International Electric Co., Ltd.

9D, No. 15, Jingsheng South 4th Street, U Valley, Liandong, Zhongguancun Science and Technology Park, Majuqiao Town, Tongzhou District, Beijing
Click to show company phone
중국 중국

직원 정보

직원수
320

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정
공율범위(Wp):
100-610

제품

결정실리콘

 • PR300-315W-30M
  300 ~ 315 Wp 단결정
 • PR325-300W-30M
  325 ~ 330 Wp 단결정
 • PR365-380W-30MH
  365 ~ 380 Wp 단결정
 • PR405-410W-36MH
  405 ~ 410 Wp 단결정
 • PR440-460W-36MH
  440 ~ 460 Wp 단결정
 • PR490-510W-36M
  490 ~ 510 Wp 단결정
 • PR540-550W-36MH
  540 ~ 550 Wp 단결정
 • PRMF-100-185S
  100 ~ 185 Wp 단결정
 • PRMF-305S
  305 Wp 단결정
 • PR600-610W-36M
  600 ~ 610 Wp PERC

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
인버터
인버터
독립형, 하이브리드
공율범위 (kWp):
1-5.5
이미 파악된 판매상의 수량
컨트롤러 3 판매업체

제품

인버터

 • PNFG
  2 ~ 3 kW 하이브리드
 • PRNS-TC
  -- kW 독립형

에너지 저장 시스템

 • PR12-40D
  납산 (AGM)
 • PR28000
  납산 (AGM)
 • PR26000
  납산 (AGM)
 • PR12-200D
  납산 (AGM)
 • PR12-150D
  납산 (AGM)
 • PR12-100D
  납산 (AGM)
 • PR12-90D
  납산 (AGM)
 • PR1223
  납산 (AGM)
 • PR122600
  납산 (AGM)
 • PR122000
  납산 (AGM)
 • PR121500
  납산 (AGM)
 • PR12650
  납산 (AGM)
 • PR1232
  납산 (AGM)
 • PR1245
  납산 (AGM)
 • PR1270
  납산 (AGM)
 • PR1290
  납산 (AGM)
 • PR12120
  납산 (AGM)
 • PR12180
  납산 (AGM)
 • PR12260
  납산 (AGM)
 • PR12330
  납산 (AGM)
 • PR12400
  납산 (AGM)
 • PR121000
  납산 (AGM)
 • PR12-40DG
  납산 (젤)
 • PR12-65DG
  납산 (젤)
 • PR12-80DG
  납산 (젤)
 • PR12-100DG
  납산 (젤)
 • PR12-120G
  납산 (젤)
 • PR12-150DG
  납산 (젤)
 • PR12-200DG
  납산 (젤)
 • PR12-260DG
  납산 (젤)