PF260

Zhejiang Ventura Photovoltaic Materials Co., Ltd.
층: PET / FEVE
지역 : 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Ventura Photovoltaic Materials Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

TPEw

Lucky Film
최저가격 ₩3700 / m2
 • 층: Tedlar(PVF) / PET / PE
 • 총 두께: 347±10 µm
 • 인장강도 (MD): 110 Mpa
 • 열 수축률 (MD): ≤1.5 m
 • 열 수축률 (TD): ≤0.5 %
 • 신장율 (길이/MD): 150 %
 • 신장율 (폭 (가로)): 120 %
 • 내부 층 필 강도: ≥5 N/cm
 • 벗김 강도 (EVA - 백시트): ≥80 N/cm
 • 인장강도 (폭 (가로)): 110 Mpa
 • 부분 방전 전압: ≥1000 VDC
 • 항복전압: 18 kV
 • MVTR: 2 g/m2하루 당
 • 폭: ≤993 mm
 • 무게:

제품특성

제품특성  
외부층(공기) PET
중간층 1 FEVE
총 두께 260±1.3 µm
외부층 색상(공기) 흰색
내부 층 색상 흰색
안정성능  
인장강도 (길이/MD) 145 Mpa
인장강도 (폭 (가로)) 132 Mpa
신장율 (길이/MD) 110 %
신장율 (폭 (가로)) 130 %
벗김 강도 (EVA - 백시트) ≥68 N/cm
열 수축률 (길이/MD) ≤0.68 %
수증기 전송률 ≤1.7 g/m2하루 당
광열특성  
항복전압 ≥20 kV
PDF  
제품 사양서 다운받기

Zhejiang Ventura Photovoltaic Materials Co., Ltd.

No. 18, Pujiang Road, Economic Development Zone, Shengzhou, Zhejiang
직원수: 80
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
John Dong

관련된 상품

 • KPC
  Zhejiang Ventur... PVDF / PET / FEVE
 • ₩2020 / m2
  Crown BO-L2
  Crown Advanced ... PET / Polyolefin
 • PET300
  Zhejiang Ventur... PET / PET
 • ₩3360 / m2
  Crown BE-D5
  Crown Advanced ... PVDF / PET / EVA
 • EPE250
  Zhejiang Ventur... EVA / PET / EVA
 • ₩2580 / m2
  Crown BE-D2 MG...
  Crown Advanced ... PVDF / PET / EVA
 • TPT300
  Zhejiang Ventur... FEVE / PET / FEVE
 • ₩5240 / m2
  HF-300
  UMTechnologies Coating / PET / Coating
 • ₩3110 / m2
  HTPV340S Solar...
  Huitian New Mat... PVDF / PET / Coating
 • ₩5040 / m2
  FPE-350CH
  Lucky Film ETFE / PET / PE
 • ₩3700 / m2
  TPEw
  Lucky Film Tedlar(PVF) / PET / PE
 • ₩6500 / m2
  Solmate...
  Taiflex Scienti... Polyolefin / PET / Tedlar(PVF)
 • ₩8400 / m2
  Solmate...
  Taiflex Scienti... Tedlar(PVF) / PET / Tedlar(PVF)
 • KPF Cynagard 2...
  Amensolar PVDF / PET