PPE 1500V Jingmao

Zhejiang Jingmao Technology Co., Ltd.
층: Polyester / PET / PEVA
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Jingmao Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Solmate® TPT

Taiflex Scientific
 • 층: Tedlar(PVF) / PET / Tedlar(PVF)
 • 총 두께: 350±35 µm
 • 인장강도 (MD): --
 • 열 수축률 (MD):
 • 열 수축률 (TD):
 • 신장율 (길이/MD): --
 • 신장율 (폭 (가로)): --
 • 내부 층 필 강도: ≥4 N/cm
 • 벗김 강도 (EVA - 백시트): ≥40 N/cm
 • 인장강도 (폭 (가로)): --
 • 부분 방전 전압: ≥1010 VDC
 • 항복전압: 20 kV
 • MVTR: 3 g/m2하루 당
 • 폭:
 • 무게:

제품특성

제품특성  
외부층(공기) Polyester
외부층 두께 50 µm
중간층 1 PET
중간층 1 두께 200 µm
내부 층 PEVA
내부 층 두께 60 µm
총 두께 320±10 µm
1200 mm
외부층 색상(공기) 흰색
내부 층 색상
안정성능  
인장강도 (길이/MD) 110 Mpa
인장강도 (폭 (가로)) 115 Mpa
신장율 (길이/MD) 110 %
신장율 (폭 (가로)) 102 %
내부 층 필 강도 ≥5 N/cm
벗김 강도 (EVA - 백시트) ≥40 N/cm
열 수축률 (길이/MD) ≤1.5 %
열 수축률 (폭 (가로)) ≤1 %
수증기 전송률 ≤1.2 g/m2하루 당
광열특성  
부분 방전 전압 ≥1000 VDC
항복전압 ≥20 kV

Zhejiang Jingmao Technology Co., Ltd.

Dashanxi Village, Anchang Town, Keqiao District, Shaoxing, Zhejiang
직원수: 150
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Jackson Zhao

관련된 상품

 • KPE 1500V JING...
  Jingmao Technol... PVDF / PET / PEVA
 • ₩5,480 / m2
  HF-300
  UMTechnologies Coating / PET / Coating
 • KPF 1500V back...
  Jingmao Technol... PVDF / PET / FFC
 • Solmate...
  Taiflex Scienti... Tedlar(PVF) / PET / Tedlar(PVF)
 • KPE 1000V Jing...
  Jingmao Technol... PVDF / PET / PEVA
 • Solmate...
  Taiflex Scienti... Polyolefin / PET / Tedlar(PVF)
 • KPK 1500V Jing...
  Jingmao Technol... PVDF / PET / PVDF
 • ₩3,950 / m2
  TPEw
  Lucky Film Tedlar(PVF) / PET / PE
 • KPF Backsheet ...
  Jingmao Technol... PVDF / PET / Coating
 • ₩5,390 / m2
  FPE-350CH
  Lucky Film ETFE / PET / PE
 • EPE Isolation ...
  Jingmao Technol... PEVA / PET / PEVA
 • FPF 1000V Jing...
  Jingmao Technol... FFC / PET / FFC
 • Transparent 15...
  Jingmao Technol... PVDF / PET / PVDF
 • black back she...
  Jingmao Technol... FFC / PET / FFC
 • PPF 1500V JM32
  Jingmao Technol... PET / PET / FFC