RSC156P-PID Resistant 4BB

RSC156P-PID Resistant 4BB

Jiangxi Risun Green Energy Co., Ltd.
셀종류: 다결정
공율범위: 4.26~4.55 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangxi Risun Green Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩132 / Wp
 • 최대출력: 5.867 W
 • 셀종류: 단결정
 • 치수: 166×166 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 190 µm
 • Pmax: 5.867 W
 • Vmpp: 0.559 V
 • Impp: 10.5 A
 • 개방 회로 전압: 0.668 V
 • 단락 전류: 11.09 A
 • FF: 79.23 %
 • 호률: 21.4-21.5 %
 • 모선수: 5
 • 바스바 원료: --
 • 납땜 패드수: 5
 • 납땜 패드 원료: 실버, 알루미늄
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
4BB-4.26 4BB-4.28 4BB-4.31 4BB-4.33 4BB-4.36 4BB-4.38 4BB-4.4 4BB-4.43 4BB-4.45 4BB-4.48 4BB-4.5 4BB-4.53 4BB-4.55
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156×156 mm
대각선 220 mm
셀 두께 200/220 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 4
바스바 너비 1 mm
뒷면 (+)  
납땜 패드수 4
납땜 패드 너비 1.8 mm
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.26 W 4.28 W 4.31 W 4.33 W 4.36 W 4.38 W 4.4 W 4.43 W 4.45 W 4.48 W 4.5 W 4.53 W 4.55 W
최대전압 (Vmpp)
0.519 V 0.522 V 0.523 V 0.524 V 0.526 V 0.527 V 0.529 V 0.531 V 0.532 V 0.533 V 0.535 V 0.536 V 0.538 V
최대전류 (Impp)
8.202 A 8.199 A 8.237 A 8.26 A 8.282 A 8.308 A 8.325 A 8.347 A 8.372 A 8.394 A 8.417 A 8.439 A 8.463 A
개방전압 (Voc)
0.621 V 0.623 V 0.622 V 0.624 V 0.625 V 0.625 V 0.627 V 0.628 V 0.629 V 0.63 V 0.631 V 0.632 V 0.634 V
단락전류 (Isc)
8.789 A 8.773 A 8.783 A 8.819 A 8.833 A 8.855 A 8.87 A 8.89 A 8.913 A 8.932 A 8.953 A 8.974 A 8.998 A
셀 효율
17.5 % 17.6 % 17.7 % 17.8 % 17.9 % 18 % 18.1 % 18.2 % 18.3 % 18.4 % 18.5 % 18.6 % 18.7 %
충전율 (FF)
77.99 % 78.31 % 78.86 % 78.65 % 78.91 % 79.11 % 79.19 % 79.39 % 79.44 % 79.51 % 79.71 % 79.75 % 79.81 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.4 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.37 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.06 %/˚C
강도 의존성
강도
개방 회로 전압
Vmpp
200 W/m2
0.93
--
400 W/m2
0.96
--
600 W/m2
0.98
--
800 W/m2
0.99
--
1000 W/m2
1
--

Jiangxi Risun Green Energy Co., Ltd.

Click to show company phone
www.risunsolar.com
중국
Dayi Rd., Xiacun Industrial Base, Xinyu, Jiangxi, 338019
직원수: 3,000
참고: 귀하의 문의가 Jiangxi Risun Green Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Diana Wu
Contact Face
黎菊根
Contact Face
杨祖平
Contact Face
刘金燕
Contact Face
林腾
Contact Face
李丹
Contact Face
王鑫泽
Contact Face
蒋相欣
Contact Face
梁一帆
비즈니스 상세 정보
원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
PERC

관련된 상품

 • RSC156P-PID R...
  Risun Green Ene... 다결정
 • AL-G1M158.75-...
  Aoli Solar 단결정
 • RSC156M-PID R...
  Risun Green Ene... 단결정
 • AL-M2M156.75-...
  Aoli Solar 단결정
 • RSC156P(E)-PI...
  Risun Green Ene... 다결정
 • AL-M2P157-5BB
  Aoli Solar 다결정
 • RSC156P(E)-PI...
  Risun Green Ene... 다결정