156M

156M

Suntellite Group - Hangzhou Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd.
셀종류: 다결정
공율범위: 3.819~4.257 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Suntellite Group - Hangzhou Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩200 / Wp
 • 최대출력: --
 • 셀종류: PERC
 • 치수: 166×166 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 170 µm
 • Pmax: --
 • Vmpp: --
 • Impp: --
 • 개방 회로 전압: --
 • 단락 전류: --
 • FF: --
 • 호률: --
 • 모선수: --
 • 바스바 원료: --
 • 납땜 패드수: --
 • 납땜 패드 원료: --
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
156M 3.819 156M 3.868 156M 3.916 156M 3.965 156M 4.014 156M 4.062 156M 4.111 156M 4.16 156M 4.208 156M 4.257
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156×156 mm
셀 두께 220 ± 30 µm
앞면 (-)  
모선수 3
바스바 너비 1.5 mm
뒷면 (+)  
납땜 패드수 3
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
3.819 W 3.868 W 3.916 W 3.965 W 4.014 W 4.062 W 4.111 W 4.16 W 4.208 W 4.257 W
최대전압 (Vmpp)
0.511 V 0.514 V 0.517 V 0.52 V 0.523 V 0.525 V 0.528 V 0.531 V 0.534 V 0.536 V
최대전류 (Impp)
7.474 A 7.525 A 7.574 A 7.625 A 7.675 A 7.737 A 7.786 A 7.834 A 7.88 A 7.942 A
개방전압 (Voc)
0.612 V 0.615 V 0.618 V 0.621 V 0.624 V 0.626 V 0.628 V 0.63 V 0.632 V 0.634 V
단락전류 (Isc)
8.006 A 8.048 A 8.088 A 8.144 A 8.194 A 8.25 A 8.289 A 8.35 A 8.401 A 8.449 A
셀 효율
15.6-15.79 % 15.8-15.99 % 16-16.19 % 16.2-16.39 % 16.4-16.59 % 16.6-16.79 % 16.8-16.99 % 17-17.19 % 17.2-17.39 % 17.4-17.6 %
충전율 (FF)
77.95 % 78.15 % 78.34 % 78.4 % 78.51 % 78.65 % 78.97 % 79.08 % 79.25 % 79.47 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.364 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.368 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.077 %/˚C
강도 의존성
강도
개방 회로 전압
Vmpp
1000 W/m2
1
--
900 W/m2
1
--
800 W/m2
0.99
--
500 W/m2
0.96
--
300 W/m2
0.93
--
200 W/m2
0.92
--
PDF  
제품 사양서 다운받기

Suntellite Group - Hangzhou Sunny Energy Science and Technology Co., L...

Click to show company phone
www.solar-sunny.com
중국
No. 288, Shizhu Rd, Tonglu Econmic Development Zone, Hangzhou, Zhejiang, 310013
참고: 귀하의 문의가 Suntellite Group - Hangzhou Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Ying
Contact Face
Tony Sun
비즈니스 상세 정보
원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정

관련된 상품

 • 156S
  Suntellite Group 단결정
 • ₩239 / Wp
  AL-G1M158.75-...
  Aoli Solar 단결정
 • ₩246 / Wp
  AL-M2M156.75-...
  Aoli Solar 단결정
 • ₩224 / Wp
  166mm 9BB Bif...
  Aoli Solar 양면형
 • ₩226 / Wp
  158KSMP-05
  Bingo New Energy PERC
 • ₩205 / Wp
  166KBMP-9BBF ...
  Bingo New Energy PERC
 • ₩215 / Wp
  182KBMP-10B13...
  Bingo New Energy PERC
 • ₩211 / Wp
  M182B10B 182/...
  Sunlike Solar 양면형
 • ₩214 / Wp
  Mono M158B5P
  Sunlike Solar 단결정
 • ₩218 / Wp
  LWNM9BB-BiFi-...
  Lightway Solar HJT
 • ₩221 / Wp
  LWM5BB-PERC-2...
  Lightway Solar PERC
 • ₩195 / Wp
  LWM9BB-BiFi-1...
  Lightway Solar 양면형
 • PERC 9BB M6 -...
  Lux 단결정
 • Polycrystalli...
  Lux 다결정
 • ₩206 / Wp
  182mm 10BB Bi...
  Zoeast PV PERC
 • ₩200 / Wp
  166mm 9BB Bif...
  Zoeast PV PERC
 • ₩215 / Wp
  158.75mm 5BB ...
  Zoeast PV PERC