156M

156M

Suntellite Group - Hangzhou Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd
셀종류: 다결정
공율범위: 3.819~4.257 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Suntellite Group - Hangzhou Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

158.75-MONO-5BB-PID

Hershey-Power
최저가격 ₩122 / Wp
 • 최대출력: 5.2 W
 • 셀종류: 단결정
 • 치수: 158.75×158.75 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 190 µm
 • Pmax: 5.2 W
 • Vmpp: 0.552 V
 • Impp: 9.42 A
 • 개방 회로 전압: 0.654 V
 • 단락 전류: 9.991 A
 • FF: 79.58 %
 • 호률: 20.6 %
 • 모선수: 5
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: --
 • 납땜 패드 원료: 실버
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
156M 3.819 156M 3.868 156M 3.916 156M 3.965 156M 4.014 156M 4.062 156M 4.111 156M 4.16 156M 4.208 156M 4.257
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156×156 mm
셀 두께 220 ± 30 µm
앞면 (-)  
모선수 3
바스바 너비 1.5 mm
뒷면 (+)  
납땜 패드수 3
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
3.819 W 3.868 W 3.916 W 3.965 W 4.014 W 4.062 W 4.111 W 4.16 W 4.208 W 4.257 W
최대전압 (Vmpp)
0.511 V 0.514 V 0.517 V 0.52 V 0.523 V 0.525 V 0.528 V 0.531 V 0.534 V 0.536 V
최대전류 (Impp)
7.474 A 7.525 A 7.574 A 7.625 A 7.675 A 7.737 A 7.786 A 7.834 A 7.88 A 7.942 A
개방전압 (Voc)
0.612 V 0.615 V 0.618 V 0.621 V 0.624 V 0.626 V 0.628 V 0.63 V 0.632 V 0.634 V
단락전류 (Isc)
8.006 A 8.048 A 8.088 A 8.144 A 8.194 A 8.25 A 8.289 A 8.35 A 8.401 A 8.449 A
셀 효율
15.6-15.79 % 15.8-15.99 % 16-16.19 % 16.2-16.39 % 16.4-16.59 % 16.6-16.79 % 16.8-16.99 % 17-17.19 % 17.2-17.39 % 17.4-17.6 %
충전율 (FF)
77.95 % 78.15 % 78.34 % 78.4 % 78.51 % 78.65 % 78.97 % 79.08 % 79.25 % 79.47 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.364 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.368 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.077 %/˚C
강도 의존성
강도
개방 회로 전압
Vmpp
1000 W/m2
1
--
900 W/m2
1
--
800 W/m2
0.99
--
500 W/m2
0.96
--
300 W/m2
0.93
--
200 W/m2
0.92
--
PDF  
제품 사양서 다운받기

Suntellite Group - Hangzhou Sunny Energy Science and Technology Co., L...

+86 571 87970096
www.solar-sunny.com
중국
No. 288, Shizhu Rd, Tonglu Econmic Development Zone, Hangzhou, Zhejiang
참고: 귀하의 문의가 Suntellite Group - Hangzhou Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Ying
Contact Face
Tony Sun
비즈니스 상세 정보
원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정

관련된 상품

 • 156S
  Suntellite Group 단결정
 • ₩139 / Wp
  156.75-104 Mo...
  Shine Earth (Fu... 단결정
 • RL-158.75 5BB...
  Reeco Logic PERC
 • ₩134 / Wp
  MS-9BB166 Mon...
  Mario Solar 단결정
 • ₩119 / Wp
  MS-5BB 156.75...
  Mario Solar 단결정
 • ₩150 / Wp
  JS158M5 Mono
  JS Solar 단결정
 • ₩110 / Wp
  Mono M158B5P
  Sunlike Solar 단결정
 • ₩110 / Wp
  M156B5 PERC
  Sunlike Solar PERC
 • AV-157P
  Allesun New Ene... 다결정
 • ₩110 / Wp
  156.75PERC-10...
  Shine Earth (Fu... PERC
 • ₩143 / Wp
  LWM5BB-BiFi-2...
  Lightway Solar 양면형
 • ₩86.0 / Wp
  156.75-POLY-5...
  Hershey-Power 다결정
 • ₩93.8 / Wp
  LWP5BB-157
  Lightway Solar 다결정
 • ₩143 / Wp
  LWM5BB-PERC-2...
  Lightway Solar PERC
 • ₩150 / Wp
  156.75*156.75...
  Topsky Energy PERC
 • AV-156.75M
  Allesun New Ene... PERC
 • ₩138 / Wp
  166-Mono-9BB-...
  Hershey-Power 단결정
 • ₩122 / Wp
  158.75-MONO-5...
  Hershey-Power 단결정