5BB Poly Cells DWS

Tongwei Solar Co., Ltd.
셀종류: 다결정
공율범위: 4.45~4.67 Wp
지역 : 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tongwei Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩259 / Wp
 • 최대출력: 5.033 W
 • 셀종류: 단결정
 • 치수: 156.75×156.75 mm
 • 대각선: 210±0.25 mm
 • 셀 두께: 220 µm
 • Pmax: 5.033 W
 • Vmpp: 0.552 V
 • Impp: 9.12 A
 • 개방 회로 전압: 0.655 V
 • 단락 전류: 9.723 A
 • FF: 79.05 %
 • 호률: 20.5-20.6 %
 • 모선수: 5
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: 4
 • 납땜 패드 원료: 실버
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
4.45 4.47 4.5 4.52 4.55 4.57 4.59 4.62 4.64 4.67
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156.75×156.75 mm
셀 두께 180/190 ± 30 µm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 0.7 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 5
납땜 패드 너비 1.8 mm
납땜 패드 원료 실버
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.45 W 4.47 W 4.5 W 4.52 W 4.55 W 4.57 W 4.59 W 4.62 W 4.64 W 4.67 W
최대전압 (Vmpp)
0.534 V 0.535 V 0.538 V 0.539 V 0.541 V 0.543 V 0.544 V 0.546 V 0.547 V 0.548 V
최대전류 (Impp)
8.333 A 8.351 A 8.362 A 8.382 A 8.406 A 8.424 A 8.44 A 8.461 A 8.489 A 8.513 A
개방전압 (Voc)
0.633 V 0.634 V 0.636 V 0.637 V 0.638 V 0.64 V 0.641 V 0.643 V 0.644 V 0.645 V
단락전류 (Isc)
8.88 A 8.892 A 8.907 A 8.92 A 8.936 A 8.958 A 8.977 A 8.991 A 9.003 A 9.024 A
셀 효율
18.1 % 18.2 % 18.3 % 18.4 % 18.5 % 18.6 % 18.7 % 18.8 % 18.9 % 19 %
충전율 (FF)
79.16 % 79.25 % 79.42 % 79.51 % 79.77 % 79.79 % 79.79 % 79.91 % 80.09 % 80.15 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.36 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.36 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.06 %/˚C
강도 의존성
강도
개방 회로 전압
Vmpp
1000 W/m2
1
--
900 W/m2
0.99
--
800 W/m2
0.99
--
600 W/m2
0.98
--
400 W/m2
0.96
--
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tongwei Solar Co., Ltd.

No. 888 Changning Ave., High-Tech Zone, Hefei, Anhui
직원수: 3,500
모회사: Tongwei Group
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Lynn
Contact Face
Joe Chen
Contact Face
Tom Liu

Tongwei Solar Co., Ltd.의 다른 5시리즈

 • 4BB Mono Cells
  4.67~4.94 Wp 단결정
 • 4BB Poly Cells
  4.4~4.59 Wp 다결정
 • 5BB Mono Cells
  4.79~5.01 Wp 단결정
 • 5BB Mono Cells Perc
  4.89~5.2 Wp 단결정
 • 5BB Poly Cells
  4.45~4.67 Wp 다결정