RSC156P(E)-PID 4BB(D)

Jiangxi Risun Green Energy Co., Ltd.
셀종류: 다결정
공율범위: 4.37~4.57 Wp
지역: 중국 대륙 중국 대륙
참고: 귀하의 문의가 Jiangxi Risun Green Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩131 / Wp
 • 최대출력: 4.47 W
 • 셀종류: 다결정
 • 치수: 156.75×156.75 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 200 µm
 • Pmax: 4.47 W
 • Vmpp: 0.5333 V
 • Impp: 8.431 A
 • 개방 회로 전압: 0.6296 V
 • 단락 전류: 8.93 A
 • FF: 79.97 %
 • 호률: 18.3-18.4 %
 • 모선수: 5
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: 5
 • 납땜 패드 원료: 실버
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
4.37 4.4 4.42 4.45 4.47 4.5 4.52 4.55 4.57
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156×156 mm
대각선 220 mm
셀 두께 200/220 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 4
바스바 너비 1.1 mm
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 4
납땜 패드 너비 2 mm
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.37 W 4.4 W 4.42 W 4.45 W 4.47 W 4.5 W 4.52 W 4.55 W 4.57 W
최대전압 (Vmpp)
0.528 V 0.529 V 0.529 V 0.531 V 0.533 V 0.535 V 0.537 V 0.538 V 0.54 V
최대전류 (Impp)
8.3 A 8.34 A 8.37 A 8.39 A 8.41 A 8.43 A 8.45 A 8.47 A 8.5 A
개방전압 (Voc)
0.629 V 0.629 V 0.631 V 0.632 V 0.633 V 0.634 V 0.636 V 0.637 V 0.638 V
단락전류 (Isc)
8.87 A 8.89 A 8.92 A 8.93 A 8.94 A 8.95 A 8.97 A 8.99 A 9.02 A
셀 효율
17.8 % 17.9 % 18 % 18.1 % 18.2 % 18.3 % 18.4 % 18.5 % 18.6 %
충전율 (FF)
78.6 % 78.87 % 78.88 % 79.08 % 79.25 % 79.41 % 79.45 % 79.63 % 79.67 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.4 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.33 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.06 %/˚C
강도 의존성
강도
개방 회로 전압
Vmpp
1000 W/m2
1
--
800 W/m2
0.99
--
600 W/m2
0.98
--
400 W/m2
0.96
--
200 W/m2
0.93
--
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jiangxi Risun Green Energy Co., Ltd.

Dayi Rd., Xiacun Industrial Base, Xinyu, Jiangxi
직원수: 3,000
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
黎菊根
Contact Face
杨祖平
Contact Face
刘金燕
Contact Face
林腾
Contact Face
李丹
Contact Face
王鑫泽
Contact Face
蒋相欣

관련된 상품

 • RSC156M-PID R...
  Risun Green Ene... 단결정
 • ₩263 / Wp
  SSC-156.75P
  Allesun New Ene... 다결정
 • RSC156P(E)-PI...
  Risun Green Ene... 다결정
 • ₩227 / Wp
  M4 Mono PERC ...
  Ming Hwei Energy PERC
 • RSC156P-PID R...
  Risun Green Ene... 다결정
 • ₩209 / Wp
  M2 Mono PERC ...
  Ming Hwei Energy PERC
 • RSC156P-PID R...
  Risun Green Ene... 다결정
 • ₩151 / Wp
  156.75-104 Mo...
  Shine Earth (Fu... 단결정
 • ₩155 / Wp
  156.75PERC-10...
  Shine Earth (Fu... PERC
 • ₩153 / Wp
  LW-Bifacial-P...
  Lightway Solar 양면형
 • ₩120 / Wp
  JS156B5
  JS Solar 다결정
 • ₩167 / Wp
  JS156M5
  JS Solar 단결정
 • ₩131 / Wp
  156.75-POLY-5...
  Hershey-Power 다결정
 • ₩130 / Wp
  Mono-156.75-4...
  East Solar Ener... PERC
 • ₩323 / Wp
  SSC-156.75M
  Allesun New Ene... 단결정
 • ₩126 / Wp
  Multi-156.75-...
  East Solar Ener... 다결정
 • ₩151 / Wp
  LW-M6-5BB-PERC
  Lightway Solar PERC
 • ₩141 / Wp
  LW-P6-5BB-PERC
  Lightway Solar PERC
 • ₩153 / Wp
  156.75-MONO-5...
  Hershey-Power 단결정
 • ₩125 / Wp
  156.75-Black ...
  Hershey-Power 다결정