RSC156P(E)-PID 5BB(C)

RSC156P(E)-PID 5BB(C)

Jiangxi Risun Green Energy Co., Ltd.
셀종류: 다결정
공율범위: 4.5~4.62 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangxi Risun Green Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

LWM9BB-BiFi-166

Lightway Solar
최저가격 ₩201 / Wp
 • 최대출력: 6.01 W
 • 셀종류: 양면형
 • 치수: 166×166 mm
 • 대각선: 223±0.25 mm
 • 셀 두께: 190 µm

제품특성

모델명
4.5 4.52 4.55 4.57 4.59 4.62
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156×156 mm
대각선 220 mm
셀 두께 200/220 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 0.64 mm
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 5
납땜 패드 너비 1.8 mm
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.5 W 4.52 W 4.55 W 4.57 W 4.59 W 4.62 W
최대전압 (Vmpp)
0.536 V 0.538 V 0.539 V 0.541 V 0.542 V 0.543 V
최대전류 (Impp)
8.41 A 8.44 A 8.46 A 8.49 A 8.51 A 8.52 A
개방전압 (Voc)
0.635 V 0.636 V 0.637 V 0.639 V 0.64 V 0.641 V
단락전류 (Isc)
8.97 A 8.99 A 9 A 9.03 A 9.05 A 9.07 A
셀 효율
18.3 % 18.4 % 18.5 % 18.6 % 18.7 % 18.8 %
충전율 (FF)
79.29 % 79.4 % 79.52 % 79.59 % 79.64 % 79.65 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.4 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.33 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.06 %/˚C
강도 의존성
강도
개방 회로 전압
Vmpp
1000 W/m2
1
--
800 W/m2
0.99
--
600 W/m2
0.98
--
400 W/m2
0.96
--
200 W/m2
0.93
--
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jiangxi Risun Green Energy Co., Ltd.

Click to show company phone
www.risunsolar.com
중국
No. 1, Dayi Rd., Xiacun Industrial Base, Xinyu, Jiangxi, 338019
참고: 귀하의 문의가 Jiangxi Risun Green Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Diana Wu
Contact Face
黎菊根
Contact Face
杨祖平
Contact Face
刘金燕
Contact Face
林腾
Contact Face
李丹
Contact Face
王鑫泽
Contact Face
蒋相欣
Contact Face
梁一帆

관련된 상품

 • RSC156M-PID R...
  Risun Green Ene... 단결정
 • RSC156P(E)-PI...
  Risun Green Ene... 다결정
 • RSC156P(DW)-P...
  Risun Green Ene... 다결정