Poly Solar Cell 4BB

Poly Solar Cell 4BB

Atecom Technology Co., Ltd
셀종류: 다결정
공율범위: 4.14~4.53 Wp
지역: 대만 대만
참고: 귀하의 문의가 Atecom Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

TS166M-9BB

T.S Solar Energy
 • 최대출력: 5.89 W
 • 셀종류: PERC
 • 치수: 166×166 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 190 µm

제품특성

모델명
Poly Solar Cell 4BB 4.14 Poly Solar Cell 4BB 4.19 Poly Solar Cell 4BB 4.23 Poly Solar Cell 4BB 4.28 Poly Solar Cell 4BB 4.33 Poly Solar Cell 4BB 4.38 Poly Solar Cell 4BB 4.43 Poly Solar Cell 4BB 4.48 Poly Solar Cell 4BB 4.53
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156×156 mm
대각선 219±1 mm
셀 두께 200 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 4
바스바 원료 실버
뒷면 (+)  
납땜 패드수 4
납땜 패드 원료 실버, 알루미늄
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.14 W 4.19 W 4.23 W 4.28 W 4.33 W 4.38 W 4.43 W 4.48 W 4.53 W
최대전압 (Vmpp)
0.517 V 0.521 V 0.527 V 0.528 V 0.53 V 0.532 V 0.534 V 0.536 V 0.538 V
최대전류 (Impp)
8.004 A 8.092 A 8.094 A 8.153 A 8.232 A 8.285 A 8.321 A 8.362 A 9.399 A
개방전압 (Voc)
0.619 V 0.623 V 0.627 V 0.629 V 0.63 V 0.632 V 0.633 V 0.635 V 0.636 V
단락전류 (Isc)
8.565 A 8.593 A 8.653 A 8.685 A 8.749 A 8.796 A 8.843 A 8.892 A 8.947 A
충전율 (FF)
78.05 % 78.75 % 78.62 % 78.8 % 79.16 % 79.29 % 79.38 % 79.38 % 88.86 %

Atecom Technology Co., Ltd

Click to show company phone
www.atecom.com.tw
대만
4F-3, No. 58, Hsingshan Road, NeiHu District, Taipei
참고: 귀하의 문의가 Atecom Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • Poly Solar Ce...
  Atecom 다결정
 • Mono Solar Ce...
  Atecom 단결정
 • Mono Solar Ce...
  Atecom 단결정